Liczba odwiedzin: 115774Czwartek, 2019-03-21

Aktualności


Wybierz rok:

2019-06-06 godz. 11:30
WRĘCZENIE NAGRÓD - „POMÓŻMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
miniatura

Dnia 21 marca 2019 r. o godzinie 11:30 serdecznie zapraszamy Laureatów konkursu fotograficznego „POMÓŻMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ” wraz z opiekunami na uroczyste rozdanie nagród.

2019-05-31 godz. 08:00
CHWYĆ BYKA ZA ROGI
miniatura

Szkoła Podstawowa im. Armii „Kraków” w Żębocinie serdecznie zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Ortograficzno-Plastycznym w roku szkolnym 2018/2019 CHWYĆ BYKA ZA ROGI.

Konkurs honorowym patronatem objęli:
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowic - Grzegorz Cichy
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach - Katarzyna Wawrzeń
Patronat medialny - Internetowy Kurier proszowicki

Regulamin konkursu :

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Prace należy nadsyłać do 31 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres; Szkoła Podstawowa im. Armii ,,Kraków' w Żębocinie, Żębocin 65, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie lub składać osobiście w sekretariacie szkoły. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły 7 czerwca 2019r. zs-zebocin.d2.pl
3. Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu pocztowego.
5. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt własny uczestnika.
6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi i niebiorącymi udziału w innych konkursach (wyjątek konkurs wewnętrzny w danej szkole).
7. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują jego zasady zawarte w regulaminie.
8. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna – nie będą brane pod uwagę.
9. Każda praca powinna posiadać metryczkę

Imię i nazwisko dziecka,
Klasa/wiek,
Adres szkoły,
Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna,
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs będzie przeprowadzony w 2 grupach wiekowych:
I grupa klasy I - III
II grupa klasy IV -VI

Formuła i zadania konkursu:

1. Grupa pierwsza klasy I-III Zakładka ortograficzna do książki.
Technika dowolna

2. Grupa druga klasy IV-VI Plakat ortograficzny promujący dowolne zasady ortograficzne lub namawiające do nauki ortografii.

Technika dowolna,format: A4 lub A3
Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:
1.Samodzielność wykonania pracy
2.Oryginalność i pomysłowość
3.Staranność

Cele konkursu:

1. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych.
2. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
3. Kształtowanie czujności ortograficznej.
4. Integrowanie środowiska nauczycielskiego wokół działań na rzecz edukacji.

Nagrody:

1. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

2. Dla każdego uczestnika i nauczyciela przewidziany jest dyplom w wersji elektronicznej .


Serdecznie zapraszamy !!!

Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: p. Ewa Szczygieł i p. Barbara Madej.
Kontakt Tel. 12 386 45 42

2019-05-01 godz. 08:00
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020
miniatura

W dniach od 5 marca do 29 marca 2019 r. trwają zapisy dzieci do Oddziału Przedszkolnego – rocznik 2013 (6-latki) i 2014 (5-latki).

Wnioski do pobrania w sekretariacie.

W dniach od 5 marca do 29 marca 2019 r. trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej.

Wnioski do pobrania w sekretariacie.

2019-04-30 godz. 08:00
1% DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
miniatura

Aby wesprzeć działalność Szkoły wystarczy na zeznaniu podatkowym przekazać 1 % podatku na:
Stowarzyszenie Pomocy Szkole MAŁOPOLSKA
KRS 0000052078
wpisując jako cel szczegółowy:
Dla Szkoły Podstawowej w Żębocinie

2019-03-12 godz. 08:00
Warsztaty logopedyczne dla Rodziców
miniatura

12 marca 2019 roku odbyły się w naszej szkole Warsztaty logopedyczne dla Rodziców przy współudziale dzieci z oddziału przedszkolnego.

Celem warsztatów było:
popularyzowanie wiedzy z zakresu rozwoju mowy dziecka piecio i sześcioletniego,
zapoznanie rodziców z ćwiczeniami usprawniającymi narządy mowy i przygotowującymi dzieci do prawidłowej artykulacji głosek,
wzmacnianie więzi rodzinnych, nawiązanie bliższych kontaktów rodziców i dzieci poprzez wspólne zabawy logopedyczne.

Każdy rodzic został zaopatrzony w materiały warsztatowe, w podstawowe ćwiczenia aparatu mowy oraz w informacje o prawidłowym ich funkcjonowaniu.
Niespodzianką dla rodziców był fakt, że ,,musieli” uczestniczyć w ćwiczeniach. Początkowo nieśmiało ale z każdym kolejnym ćwiczeniem można było zauważyć pełne zaangażowanie rodziców.
Warsztaty przebiegały w bardzo milej atmosferze.


Rozwój mowy dziecka jest procesem niezwykle ważnym dla funkcjonowania dziecka. Pierwszym i najważniejszym nauczycielem mowy jest Rodzic i to ich wiedza może przyczynić się do szybszego wykrycia nieprawidłowości w rozwoju mowy ich pociech.

Co powinno niepokoić rodziców

Jeśli dziecko nie wypowiada jakiejś głoski, wsuwa język między zęby, powtarza głoski, zacina się, jego mowa nie jest zrozumiała dla otoczenia; mówi przez nos itp.
Jeśli dziecko siedzi z otwartymi ustami, nadmiernie się ślini, ma problemy z gryzieniem i połykaniem;
Jeśli dziecko często łapie infekcje górnych dróg oddechowych;
Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko ma problemy ze słuchem;
Jeśli budowa narządów artykulacyjnych (policzków, języka, zębów, podniebienia, warg) wzbudza podejrzenie o nieprawidłowości;
Jeśli dziecko nie komunikuje się z rówieśnikami, bądź jego zachowanie odbiega od normy.

Cel ćwiczeń oddechowych:
(za Danuta Emilutą – Rozya)
wyrobienie oddechu przeponowego,
poszerzanie pojemności płuc,
rozróżnianie fazy wdechu i wydechu,
wydłużenie fazy wydechowej,
wyćwiczenie mówienia tylko na wydechu,
dostosowanie długości wydechu do czasu trwania wypowiedzi,
zsynchronizowanie pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.


Dziecko oddychające nieprawidłowy sposób narażone jest na:
niedostateczne dotlenienie organizmu – ograniczona pojemność płuc.
Częste infekcje górnych dróg oddechowych,
zaburzenia płynności mowy – niewłaściwe fazy oddechowe,
wadami wymowy (np. seplenienie, rotacyzm, miedzyzębowość) dzieci, które niewłaściwie oddychają maja najczęściej problemy z pionizacja języka,
wiotkość mięśni warg i policzków, żwaczy – spowodowana ciągłym rozchyleniem ust,
wady zgryzu.
Wyżej podane informacje i pozostałe dotyczące aparatu mowy znajdują się u logopedy szkolnego – serdecznie zapraszam na konsultacje indywidualne.

Każdy rodzic jest bardzo mile widziany podczas zajęć jego dziecka.

Logopeda Ewa Szczygieł

2019-03-06 godz. 08:00
ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „POMÓŻMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
miniatura

W dniu 01 marca 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu fotograficznego POMÓŻMY PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ.

Celem konkursu było poznanie przez uczniów ptaków z najbliższego otoczenia, propagowanie konieczności pomocy ptakom w okresie zimowym, wyrabianie wrażliwości na piękno natury, integracja uczniów z różnych szkół, kształcenie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym.

Uczniowie w pracy konkursowej mogli przedstawić różne gatunki zimowych ptaków, które mieli możliwość zaobserwować w najbliższym otoczeniu (wokół domu, w parkach, w lesie, na polach, łąkach) lub akcję zimowego dokarmiania ptaków.

Jury w składzie:
Michał Molicki – ornitolog
Anna Nowak – fotograf
Ewa Szczygieł – nauczyciel plastyki
nagrodziło i wyróżniło najciekawsze prace.

Kategoria klas II-III

I miejsce – Weronika Bujak, kl. IIa – Szkoła Podstawowa nr 1w Proszowicach
II miejsce – Filip Mazurek, kl. IIb – Szkoła Podstawowa nr 2 w Proszowicach
III miejsce:
- Karol Korż, kl. IIa – Szkoła Podstawowa nr 2 w Proszowicach
- Filip Płonka, kl. II – Szkoła Podstawowa w Żębocinie


Kategoria kl. 0-I

I miejsce:
- Izabela Kwiecień, kl. Ia – Szkoła Podstawowa nr 2
- Karolina Miernik, kl. I – Szkoła Podstawowa w Żębocinie
II miejsce – Gabriela Nowak, kl „0” – Szkoła Podstawowa w Żębocinie
III miejsce – Amelia Maj, kl. „0” – Szkoła Podstawowa w Żębocinie


Wyróżnienia:

Anna Rzadkowska, kl. „0” – Szkoła Podstawowa w Żębocinie
Bartek Rosiek, kl. „0” – Szkoła Podstawowa w Żębocinie
Bartosz Breksa, kl. Ic – Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicach


GRATULUJEMY!

2019-03-01 godz. 08:00
Akcja ,,Lekcja dla Rodaka”Akcja ,,Lekcja dla Rodaka”
miniatura

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Żębocinie uczestniczą w cyklu zajęć ,,Lekcja dla Rodaka”.


Patronat honorowy nad Akcją „Lekcja dla Rodaka” objęli:
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski,
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska,
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki,
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin,
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz,
Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki,
Instytut Pamięci Narodowej,
Związek Piłsudczyków RP,
Patronat medialny sprawują:
Radio Olsztyn, Radio Plus, Warszawska Gazeta, Gazeta Olsztyńska i Gość Niedzielny, a opiekę medialną – TVP 3 Olsztyn.
Głównym celem przeprowadzanych lekcji jest:
– Rozwój Kultury oraz upowszechnienie historii Polski.

Do dnia 28 lutego zostały przeprowadzone następujące lekcje: wychowawcza w klasie siódmej, lekcje z muzyki i plastyki w klasach IV-VII dotyczące historii deportacji Polaków w okresie II wojny światowej, relacje świadków zsyłek, zapoznano z Hymnem Sybiraków oraz omówiono obrazy dotyczące losów Polaków zsyłanych na Sybir na przestrzeni wieków. Uczniowie wzruszeniem słuchali świadków nieludzkich deportacji, mieli wiele pytań dotyczących tego wydarzenia, wykonali też prace plastyczne. Już w najbliższym czasie, na stronie internetowej szkoły, zostanie przybliżona historia Sybiraków.

Opiekunem lekcji na terenie szkoły jest Ewa Szczygieł i Barbara Madej

2019-02-25 godz. 08:00
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo-Planeta
miniatura


Znamy już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego Geo-Planeta, który odbył się 21 listopada 2018 roku.
10 uczniów pisało test w kategorii Adept.
Najlepszy wynik uzyskał:
Damian Słodowski - wynik bardzo dobry

Dyplomy wyróżnienia otrzymali:

Mrukot Gabriela
Łakomy Aleksandra
Kopeć Mateusz
Gosławski Adam

W konkursie prac indywidualnych - ,,Najpiękniejsze miasto Polski” wyróżniono pracę Emilii Gorczycy.


Dziękujemy Uczniom klasy VII i VI za udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta”
Serdecznie gratulujemy!

2019-01-15 godz. 08:00
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego EDI - Pingwin 2018
miniatura


Sebastian Małysa 56/60pkt. - Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Tymoteusz Krycha -56/60pkt.- Dyplom laureata, Nagroda książkowa

Natalia Gajda -54/60pkt.- Dyplom wyróżnienia

Ignacy Gajda - 52/60pkt.-Dyplom wyróżnienia

Anna Bartkowska-52/60pkt.-Dyplom wyróżnienia

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i życzę kolejnych sukcesów.

DMJ

2019-01-15 godz. 08:00
Autostrada kluczowych kompetencji rok szkolny 2018/2019
miniatura

W ramach realizowanego projektu Autostrada kluczowych kompetencji uczniowie naszej szkoły w czasie warsztatów przyrodniczych przeprowadzali doświadczenia i proste eksperymenty oraz wykonali następujące projekty :

1. Zdjęcia rentgenowskie ludzkiego szkieletu człowieka
Przed rozpoczęciem zajęć omówienie budowy układu szkieletowego oraz obejrzenie prezentacji o promieniowaniu rentgenowskim. Następnie uczniowie oglądali pojedyncze zdjęcia rentgenowskie trzymając je pod światło, a następnie ułożyli je w całość, otrzymując cały szkielet.

2.Wykonujemy pajacyka dla młodszego rodzeństwa . Stawy – ruchome połączenia kości.

Uczniowie wykonali pajacyka, który poruszał nogami i rękami, poprzez połączenie odpowiednich ich fragmentów ruchomo, czyli utworzyli stawy.
Uczniowie z kolorowego papieru wycięli poszczególne części ciała: tułów, ręce, nogi, głowę.
Dziurkaczem zrobili otwory w miejscach stawów. Następnie połączyli poszczególne części rąk i nóg za pomocą śrubek, ale nie dokręcali ich silnie.
Na zakończenie zajęć, zorganizowaliśmy wystawę, na której były pokazane pajacyki wykonane przez osoby z naszego koła przyrodniczego. Wskazywaliśmy i nazywaliśmy stawy, dzięki którym ręce i nogi pajacyka mogą się zginać.

3.Ciało i narządy człowieka. Foliogramy

Zajrzeliśmy do wnętrza ludzkiego ciała i poznaliśmy jego anatomię, dzięki szczegółowym zdjęciom wykonanym metodą rezonansu magnetycznego. Oglądaliśmy poszczególne zdjęcia, a następnie ułożyliśmy je w całość, otrzymując obraz całego człowieka.

4.Jak żółć pomaga w trawieniu tłuszczów? – doświadczenie

Przed wykonaniem doświadczenia powtórzyliśmy budowę układu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem narządów wspomagających trawienie, w tym wątroby, produkującej żółć.
Przebieg doświadczenia:
Uczniowie napełnili kubek do połowy wodą. Wlali do niego olej i wymieszali łyżeczką. Odczekali 2 minuty i obserwowali co się dzieje w kubku. Dodali do kubka kilka kropel płynu do naczyń i ponownie wymieszali zawartość. Odczekali 2 minuty i obserwowali zmiany. Sprawdzaliśmy, czy olej nadal tworzy jednolitą warstwę na powierzchni wody.
Uczniowie podczas doświadczenia sformułowali następujące wnioski:
- nie jest możliwe wymieszanie oleju z wodą
- po dodaniu płynu do mycia naczyń, powierzchnia oleju zaczęła dzielić się na mniejsze części
- rola żółci w trawieniu tłuszczów jest podobna do roli płynu do naczyń w doświadczeniu. Żółć podobnie jak płyn do naczyń rozdrabnia tłuszcze , co ułatwia trawienie.

5.Układ krwionośny. Interaktywny model serca z pompką

Po obejrzeniu filmu edukacyjnego ,, Krew” (Jak to działa?- program edukacyjny)
omówiliśmy budowę układu krwionośnego , wymieniliśmy grupy krwi. Zastanawialiśmy się dlaczego krew jest czerwona. Rozmawialiśmy na temat pobierania , przechowywania i badania krwi. Następnie
na podstawie interaktywnego modelu serca uczniowie opisali budowę tego narządu, wymieniali oznaczone komory, przedsionki, zastawki, tętnice i żyły. Na zakończenie zajęć obserwowaliśmy przepływ krwi przez interaktywny model serca.

6.Mapa hipsometryczna świata - wykonanie pracy plastycznej z nakrętek- recykling
W czasie zajęć: utrwalono położenie oraz wielkości wszystkich kontynentów i oceanów na kuli ziemskiej, poszerzono wiedzę o ukształtowaniu poszczególnych kontynentów. Uczniowie podzielili się na 7 grup. Każda grupa losowała jeden kontynent, Po wykonaniu zarysu poszczególnych kontynentów, uczniowie przedstawiali rzeźbę wylosowanego kontynentu za pomocą barwnych nakrętek. Na koniec , wspólnie wykonaliśmy z niebieskich nakrętek oceany.

7.Tworzenie mapy topograficznej wulkanu
Do rysowania mapy poziomicowej wykorzystano model z tworzywa sztucznego, w kształcie transparentnego pudełka, którego dno zostało ,,wypiętrzone” , przybierając postać repliki góry wulkanicznej. Uczniowie poprzez samodzielne przetworzenie 3- wymiarowego obrazu góry w 2 – wymiarową mapkę poziomicową, poznali technikę tworzenia tych map oraz utrwalili wiadomości o poziomicach. Do modelu uczniowie wlewali partiami ,, morze”( co 2 cm), rysowali poziomice na granicy morza i góry, a następnie odwzorowali na transparentnej pokrywie całą mapkę ( wszystkie poziomice).
8.Wielka Rafa Koralowa - ,, żyjące skały” – wykonanie pracy plastycznej
Przed wykonaniem pracy plastycznej oglądanie filmu edukacyjnego ,, Wielka Rafa Koralowa’’.
Następnie omówienie:
1.Głównych cech rafy
2. Walorów przyrodniczych rafy
3. Typów rafy
Podsumowanie zajęć: wykonanie pracy plastycznej ukazującej barwny świat rafy koralowej.

9.Formy ukształtowania terenu – modele form terenu z masy solnej

Opisywanie form terenu, jakie uczeń zaobserwował w najbliższej okolicy, np. w drodze do szkoły
Wyjaśnienie, czym różni się dolina od kotliny na podstawie modelu kotliny i doliny z masy solnej.
Wykonanie modelu pagórka, doliny rzecznej i podpisanie elementów tych form terenu.
10. Wykonanie prac plastycznych na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt.: “W harmonii z przyrodą”, organizowany przez Wdecki Park Krajobrazowy. Tematyka prac plastycznych dotyczyła zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska.
Cele konkursu:
• popularyzacja zagadnień z zakresu ochrony przyrody,
• zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą przyrodę,
• rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda,
• kształtowanie świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska.

11. Rośnie jak na drożdżach
Wykonaliśmy doświadczenie, które pozwoliło i stwierdzić, jak odżywiają się drożdże. Drożdże wsypaliśmy do butelki z letnią wodą i dodaliśmy stołową łyżkę cukru, a następnie starannie wymieszaliśmy. Na szyjkę butelki założyliśmy balon (szczelnie). Odstawiliśmy butelkę na 2 godz. w c ciepłe miejsce. Obserwowaliśmy co się dzieje i zapisywaliśmy zmiany. Wyjaśniliśmy dlaczego w płynie nieustannie unoszą się pęcherzyki gazu, które powoli napełniały balon.

12.Budowanie układów elektronicznych
Uczniowie przeprowadzili eksperymenty elektroniczne: Wprawili w ruch małe śmigło, zobaczyli jak świeci żarówka lub dioda, wydobyli dźwięk z głośnika.

13.Laboratorium chemiczne
Uczniowie poznali tajniki chemii i odkryli mnóstwo ciekawych substancji chemicznych, także tych znajdujących się w otoczeniu. Poprzez zmieszanie różnych związków chemicznych otrzymali nowe substancje , ucząc się przy okazji o zachodzących reakcjach chemicznych.

14.Najbrzydsze zwierzę świata – projekt
Uczniowie mieli stworzyć ranking 10 najbrzydszych zwierząt świata i udowodnić, że są one potrzebne, pożyteczne lub wyróżniają się niezwykłymi cechami. Oto nasi bohaterowie: blobish, golec, gwiazdo nos, kondor kalifornijski, kot sfinks, latimeria, mitsukurina, nosacz, palczak ,madagaskarski i żaba purpurowa .Uczniowie losowali zwierzę, następnie gromadzili różnorodne informacje na temat wylosowanego zwierzęcia Kolejny etap projektu- posegregowanie uzyskanych materiałów i na ich podstawie zredagowanie opisu zwierzęcia. Na zakończenie zajęć prezentacja własnej pracy.

15. Elektroniczny zegar napędzany przez wodę.
Uczniowie samodzielnie zbudowali elektroniczny zegar napędzany przez wodę.

16.Zajęcia o tematyce równości:
Czy biedny to znaczy gorszy?
Ile kultur mieści się w jednym mieście?
Kto w rodzinie jest najważniejszy?
Czy ładny znaczy dobry?
Czym ludzie różnią się między sobą?
Jak stworzyć przepis na tolerancję?
Pięknie się różnić?

DMJ

Copyright© Żębocin 2013
wersja 1.0 Beta