Liczba odwiedzin: 218700Poniedziałek, 2021-06-14

Aktualności


Wybierz rok:

2021-06-01 godz. 08:00
4 czerwca 2021
miniatura

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (piątek).

2021-04-30 godz. 08:00
1% dla Szkoły Podstawowej
miniatura

Aby wesprzeć działalność Szkoły wystarczy na zeznaniu podatkowym przekazać 1 % podatku na:
Stowarzyszenie Pomocy Szkole MAŁOPOLSKA
KRS 0000052078
wpisując jako cel szczegółowy:
Dla Szkoły Podstawowej w Żębocinie

2021-04-30 godz. 08:00
ZARZĄDZENIE NR 13/2020/2021 DYREKTORA Zespołu Szkół w Żębocinie z dnia 30.04.2021 w sprawie organizacji zajęć w czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Żębocinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
miniatura

Na podstawie § 2, § 3 ust. 1 i 3 oraz § 4 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 824) zarządzam co następuje:
§ 1. Od 4 maja 2021 r. zajęcia dla uczniów klas I-III organizowane są w Szkole w trybie stacjonarnym, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć określającym organizację zajęć edukacyjnych.
§ 2. 1. Od 4 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. Szkoła Podstawowa będzie organizowała zajęcia w klasach IV-VIII w ramach kształcenia zdalnego, realizowanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach.
2. W okresie od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. Szkoła Podstawowa w Żębocinie będzie organizowała zajęcia w klasach IV-VIII w ramach kształcenia zdalnego, realizowanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz kształcenia stacjonarnego w następujący sposób:
1) poniedziałek (17.05) klasa VI – nauczanie stacjonarne
2) wtorek (18.05) klasy VII i VIII – nauczanie stacjonarne
3) środa (19.05) klasa IV – nauczanie stacjonarne
4) czwartek (20.05) klasa VI – nauczanie stacjonarne
5) piątek (21.05) klasy VII i VIII – nauczanie stacjonarne
6) poniedziałek (24.05) klasy VII i VIII – nauczanie stacjonarne
7) wtorek, środa, czwartek (25.05-27.05) dni wolne od zajęć dydaktycznych, egzaminy ósmoklasisty
8) piątek (28.05) klasa IV – nauczanie stacjonarne

§ 3. Kształcenie zdalne, realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 13 Dyrektora Zespołu Szkół w Żębocinie z dnia 30.04.2021 w sprawie organizacji realizacji zadań Szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021 r.Dyrektor szkoły


Renata Naleźnik

2021-04-27 godz. 08:00
Bezpłatna kolonia nad Jeziorem Drwęckim w Ostródzie
miniatura

Bezpłatna kolonia przy wykorzystaniu bonu turystycznego dla dzieci w wieku 6-16 lat, których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS.

2021-04-23 godz. 08:00
Organizacja zajęć klas I-III w dniach od 26.04 do 30.04.2021 - zajęcia w trybie hybrydowym
miniatura


Od 26 kwietnia uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach w trybie hybrydowym. Tryb hybrydowy polega na takiej organizacji zajęć, by w szkole przebywało maksymalnie 50% wszystkich dzieci. Zajęcia lekcyjne powinny być
naprzemiennie – zdalnie i stacjonarnie. W związku z tym:

klasa I we wtorek i piątek - uczniowie przychodzą do szkoły na zajęcia stacjonarne (na godzinę 8.00), natomiast w poniedziałek, środę i czwartek mają zajęcia zdalne na Teamsie.

klasa II w poniedziałek i czwartek uczniowie przychodzą do szkoły na zajęcia stacjonarne, natomiast we wtorek, środę i piątek mają zajęcia zdalne na Teamsie.

klasa III w środę uczniowie przychodzą do szkoły na zajęcia stacjonarne, natomiast w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek mają zajęcia zdalne na Teamsie.

2021-04-19 godz. 08:00
Aplikacja mobilna "Placówki Oświatowe"
miniatura

Przede wszystkim kierowana jest do uczniów 8-ych klas Szkoły Podstawowej poszukujących informacji o szkole średniej do której zamierzają uczęszczać w kolejnym roku. Za pomocą tego programu uczeń może sprawdzić informacje jakie szkoły znajdują się w najbliższej okolicy i jaka jest ich oferta rekrutacyjna.

Aplikacja jest całkowicie darmowa, nie zbiera też żadnych informacji o użytkownikach. Prezentuje informacje publicznie dostępne ale w uporządkowany sposób.

Kilka informacji o aplikacji:
Dostępna na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS do pobrania ze sklepów Play i App Store.
Linki do pobrania aplikacji są na stronie http://placowkioswiatowe.pl

2021-04-07 godz. 08:00
Lista kandydatów przyjętych do klasy I
miniatura

1. Gajda Emilia
2. Kubik Milena
3. Maj Amelia
4. Nowak Nadia
5. Skatuła Dominika
6. Sroga Julia
7. Wieczorek Florian
8. Zabagło Kamil
9. Łakomska Karolina
10. Melczewska Zofia

2021-04-01 godz. 08:00
Informacja o ilości wolnych miejsc do klasy I
miniatura

Pozostało 15 wolnych miejsc do klasy I Szkoły Podstawowej. Rekrutacja do klasy pierwszej będzie prowadzona również dla kandydatów spoza obwodu szkoły.

2021-03-31 godz. 08:00
Lista przyjętych kandydatów do Oddziału Przedszkolnego
miniatura

Lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Żębocinie:

1. Banaś Maja
2. Czekaj Bartosz
3. Czekaj Nadia
4. Guzik Kacper
5. Gąsior Patryk
6. Kaczmarczyk Szymon
7. Kaczmarczyk Cezary
8. Kaczmarczyk Oskar
9. Kopeć Martyna
10. Makuła Szymon
11. Naleźnik Wojciech
12. Wcisło Bartosz
13. Wilczyński Kacper

2021-03-22 godz. 08:00
ZARZĄDZENIE NR 03 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAKÓW W ŻĘBOCINIE
miniatura

z dnia 19.03.2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Armii Kraków w Żębocinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Na podstawie § 1a, § 2 i § 2d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389 z późn. zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z ograniczeniem funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na obszarze kraju w okresie od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. zadania Szkoły Podstawowej im. Armii Kraków w Żębocinie są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem nr 9 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Kraków w Żębocinie im. z dnia 24.03.2020 w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2. 1. W okresie ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 Szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką.
2. Dzieci objęte opieką, o której mowa w ust. 1, mają możliwość realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r.Dyrektor Szkoły

Renata Naleźnik

2021-03-12 godz. 08:00
Konkurs plastyczny „ Kartka wielkanocna do papieża Franciszka, kontynuatora nauczania Jana Pawła II”
miniatura

W tym roku po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „ Kartka wielkanocna do papieża Franciszka, kontynuatora nauczania Jana Pawła II”, organizowanym przez Instytut dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Na konkurs wpłynęło 25 prac z klas od pierwszej do siódmej. Najliczniej reprezentowana w konkursie będzie klasa trzecia, która przygotowała najwięcej konkursowych prac.

Wszystkim uczniom i rodzicom dziękujemy za udział w konkursie i z niecierpliwością czekamy na wyniki do 26 marca 2021 roku.

2021-03-01 godz. 08:00
REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ
miniatura

W dniu 01.03.2021 został uruchomiony system rekrutacyjny w szkołach podstawowych.

Rodzice mogą złożyć wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej za pośrednictwem strony enabor.proszowice.pl od 01.03.2021 do 31.03.2021

W przypadku problemów ze złożeniem wniosków w zakładce POMOC znajduje się instrukcja do złożenia wniosku https://enabor.proszowice.pl/content/help lub można zgłosić się do Urzędu Gminy w Proszowicach.

2021-02-24 godz. 08:00
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
miniatura

Rekrutacja 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z 29 stycznia 2021 r. rekrutacja:

a) do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 24 lutego 2021 r.
b) do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 1 marca 2021 r.

Również 24 lutego 2021 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji za pomocą, którego będzie możliwość złożenia wniosku rekrutacyjnego do przedszkola/oddziału przedszkolnego oraz śledzenia przebiegu rekrutacji - pod adresem https://enabor.proszowice.pl.

Od 1 marca umożliwione będzie również złożenie wniosku rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej - pod adresem https://enabor.proszowice.pl.
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola w terminach 15-22 lutego 2021 r.
Kryteria naboru do przedszkoli określa:

a) art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) – do pobrania odnośnik (https://www.proszowice.pl/asp/pliki/2021/zasady_rekrutacji_2021_-_prawo_oswiatowe.docx)

b) Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 1917 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice – odnośnik do Bazy Aktów Własnych (https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyiMiastaProszowice/document/81683/Uchwa%C5%82a-XXXVI_269_2017)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 określa Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice na rok szkolny 2021/2022

2021-02-24 godz. 08:00
INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU DO PRZEDSZKOLA W SYSTEMIE eNABÓR
miniatura

Informujemy, iż pod poniższym linkiem znajdą Państwo INSTRUKCJĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU DO PRZEDSZKOLA W SYSTEMIE eNABÓR:

https://enabor.proszowice.pl/content/help


2021-02-23 godz. 08:00
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
miniatura

Od 24 lutego 2021 do 24 marca 2021 rusza proces rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego. Ilość wolnych miejsc 15.

2021-02-09 godz. 08:00
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ
miniatura

Bardzo proszę o zapoznanie się harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice.

Wszystkie informacje znajdą Państwo w poniższym linku:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyiMiastaProszowice/document/703773/

2021-01-31 godz. 07:30
29 Finał WOŚP 2021
miniatura

„Finał z głową” to hasło tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W niedzielę 31 stycznia 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Żębocinie pomimo pandemii po raz kolejny przeprowadzili zbiórkę pieniężną do puszek WOŚP. Wolontariusze pod opieką pani Moniki Wójcik oraz pana Mateusza Stopińskiego kwestowali przed każdą Mszą Świętą pod Kościołem Parafialnym w Żębocinie.

Podczas tegorocznej zbiórki WOŚP wolontariusze zebrali kwotę 1981,74 zł.

Zebrane pieniądze przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Dziękujemy serdecznie wolontariuszom oraz wszystkim ofiarodawcom za ich datki do puszek.
Nasi wolontariusze:
Julia Rosiek – klasa VII
Oskar Dąbek – klasa VII
Gabriela Bielańska – klasa VIII
Justyna Kawalec – klasa VIII
Emila Gorczyca – klasa VIII
Damian Słodowski – klasa VIII

2021-01-13 godz. 08:00
POWRÓT DO SZKÓŁ KLAS I-III
miniatura

Decyzją rządu, uczniowie klas I-III wracają do szkół w poniedziałek 18 stycznia 2021. Obowiązuje plan zajęć sprzed zdalnego nauczania.

Klasa I - sala 6
Klasa II - sala 2
Klasa III - sala 5

W szkole będą obowiązywać – wytyczne MEiN, MZ, GIS, które mają zapewnić dzieciom, ich rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły bezpieczeństwo.
Bardzo prosimy o przypomnienie dzieciom zasad wynikających z obostrzeń i dbałości o zdrowie własne i innych (dystans, dezynfekcja, maseczki…).

Copyright© Żębocin 2013
wersja 1.0 Beta