Liczba odwiedzin: 136590Niedziela, 2019-08-18

Aktualności


Wybierz rok:

2019-06-30 godz. 08:00
Autostrada kluczowych kompetencji
miniatura

AUTOSTRADA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę i Miasto Proszowice okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019 r.

Grupę docelową stanowią uczniowie i nauczyciele szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 w Proszowicach, Szkoła Podstawowa w Ostrowie, Szkoła Podstawowa w Żębocinie, Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Klimontowie.

Główne zadania:
- Zajęcia wyrównawcze z edukacji matematyczno-przyrodniczej w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP i gimnazjum
- zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP i gimnazjum
- Warsztaty programowanie i robotyka w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP i gimnazjum
- Warsztaty komputerowe w klasach I-III SP oraz w klasach IV-VI SP i gimnazjum - Międzyszkolna pracownia przyrodnicza
- zajęcia w terenie
- Doskonalenie nauczycieli w zakresie informatycznym oraz metody eksperymentu w dydaktyce

Rekrutacja do projektu: wrzesień 2017 r. oraz wrzesień 2018 r. w szkołach objętych wsparciem w ramach projektu.
Szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 182 477 zł.
W tym dofinansowanie projektu z UE: 1 855 105,75 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2018-12-21 godz. 10:00
WIGILIJNE PRZEDSTAWIENIE
miniatura

W dniu 21 grudnia 2018 r. odbyło się w naszej szkole wigilijne przedstawienie przygotowane przez klasę piątą pod opieką pani Elizy Drohomireckiej oraz pani Aleksandry Melczewskiej. Scenariusz tej inscenizacji powstał w oparciu o tekst Doroty Terakowskiej „Piąty talerz”. W przedstawieniu wspomogli nas także uczniowie klasy czwartej i szóstej, a stroną muzyczną zajęły się najstarsze klasy naszej szkoły pod przewodnictwem pani Barbary Madej. Po programie artystycznym nastąpiło dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie przy akompaniamencie pianina, przy którym zasiadł ksiądz proboszcz Krzysztof Olszewski.

2018-12-14 godz. 08:00
ROBI SIĘ ZIMNO, POMÓŻMY PTAKOM!
miniatura

Dokarmianie ptaków w trakcie zimy może uratować im życie. Bez wsparcia ludzi, mniej doświadczone, stare bądź osłabione ptaki mają nikłe szanse na przeżycie w okresie mrozów i obfitych opadów śniegu.

Mając to na uwadze, uczniowie Oddziału Przedszkolnego oraz klas II i III naszej szkoły solidnie przygotowali się do tego zadania.
Najpierw wspólnie z rodzicami w szkole wykonali karmniki dla ptaków. Praca przy karmnikach była dla dzieci nie tylko źródłem zabawy, ale także źródłem satysfakcji z efektu swojej pracy.

Następnie uczniowie wspólnie z wychowawcami i rodzicami szukali odpowiedniego miejsca do zainstalowania karmników. Zadbano o to, aby karmniki nie były instalowane wokół krzewów, gdyż stanowi to zagrożenie dla ptaków ze strony kotów i innych drapieżników. Zadbano również o to, aby konstrukcja karmnika chroniła pokarm przed zawilgoceniem od śniegu i deszczu.

Na zakończenie uczniowie poznali najważniejsze zasady dotyczące dokarmiania ptaków, w tym również zasadę ciągłości dokarmiania.

2018-12-11 godz. 08:00
Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce i do Młodzieżowego Obserwatorium w Niepołomicach
miniatura

11.12.2018 roku klasy I i IV pojechały na wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce i do Młodzieżowego Obserwatorium Niepołomicach, aby poznać skarb narodowy – zabytkową kopalnię soli oraz pogłębić wiedzę z zakresu astronomii i o zjawiskach zachodzących w przyrodzie.

Wizyta w Kopalni Soli w Wieliczce
W kopalni odbyliśmy podróż po krainie Solilandii. Świetnie bawiliśmy się, odkrywając baśniowe tajemnice wielickich podziemi w towarzystwie skrzata – Soliludka. Podczas podróży po solnych podziemiach, nasi odkrywcy spotkali tajemniczego Skarbnika, musieli rozwiązać rozmaite zagadki. Na zakończenie uczniowie uroczyście otrzymali Dyplomy Znawcy i Przyjaciela Solilandii.

Wizyta Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach
W obserwatorium obejrzeliśmy film o Marsie, o przygotowaniach do pierwszych lotów na tę planetę, które będą miały miejsce za 3 lata.
W planetarium uczestniczyliśmy w seansie ,, Zwierzaki na niebie”. W czasie warsztatów uczniowie dowiedzieli się czym jest gwiazdozbiór na nocnym niebie, Droga Mleczna, kometa, gwiazda. Obejrzeliśmy położenie kilku gwiazdozbiorów: Wielkiej Niedźwiedzicy, Małej Niedźwiedzicy, Wolarza oraz szukaliśmy na niebie kształtów zwierzaków: Psów Gończych, Łabędzia, Pegaza, Byka.

Wycieczka dostarczyła nam nie tylko wszechstronnej wiedzy, ale przede wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń i nowych doświadczeń. Uczniowie zadowoleni, pełni miłych wspomnień wrócili do Żębocina.2018-11-30 godz. 08:00
Pszczoły oraz dzikie owady zapylające- ważnym elementem równowagi w środowisku naturalnym.
miniatura

Program współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

W dniu 22 listopada 2018 roku w Zespole Szkół w Żębocinie.

W programie wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły począwszy od przedszkola do klasy VIII. Uczniowie klasy VII i VIII brali czynny udział i uczyli młodsze dzieci jak budować domki dla owadów.

Zajęcia obejmowały:
- konkurs plastyczny dla dzieci 0-6 klasy pt.” Ratujmy pszczoły”
- lekcję na temat życia, zwyczajów i znaczenia pszczoły miodnej, którą poprowadził pszczelarz Pan Czesław Walczyk
- warsztaty praktycznej nauki budowy domków dla dzikich pszczół i owadów zapylających – klasa VII i VIII pod opieką nauczyciela biologii Andrzeja Olender
- wszyscy uczestnicy poznawali ciekawostki z życia dzikich pszczół
- degustację różnych rodzajów miodów i innych produktów pszczelich
- wycieczka dla uczniów klasy V do pasieki w Niezwojowicach na warsztaty wykonywania wyrobów / 29 listopada 2018/

2018-11-29 godz. 08:00
Muzeum edukacji „Pszczółki” w Niezwojowicach
miniatura

29 listopad 2018 rok

Uczniowie klasy V Zespołu Szkół w Żębocinie Szkoły Podstawowej wraz z klasą V ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie wzięli udział w ramach programu Małopolska Pszczoła w warsztatach w Muzeum edukacji PSZCZÓŁKI w Niezwojowicach. Pod opieką właścicielek Danuty Król i Agnieszki Król czynnie przygotowywali i degustowali ciasteczka oraz pierniki z dodatkiem miodu. Poznawali tajniki życia pszczół, mogli osobiście zapoznać się z różnymi produktami, które wytwarzają pszczoły, poznawali budowę uli oraz pracę pszczelarza. ponadto obserwowali pszczoły w pasiece. W trakcie przeprowadzonych warsztatów własnoręcznie wykonywali świece z wosku pszczelego, które będą wspaniałą i pachnącą pamiątką na stole wigilijnym podczas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

2018-11-28 godz. 08:00
Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy EDI - Pingwin 2018
miniatura

28.11.2018 r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy EDI - Pingwin.

W konkursie wzięli udział uczniowie klasy czwartej.
Zakres tematyczny – PINGWIN 2018:

1. Przyroda i ja:
• źródła wiedzy o przyrodzie,
• zmysły niezbędne do poznawania przyrody,
• przyrządy pomocne w poznawaniu przyrody,
• obserwacje i doświadczenia w przyrodzie,
• czym się różni obserwacja od doświadczenia.

2. Cztery strony świata:

• widnokrąg,
• kierunki geograficzne,
• wędrówka Słońca,
• elementy mapy i planu,
• legenda, znaki, jak korzystać z mapy.

3. Pogoda i pory roku:

• pogoda i jej składniki,
• stany skupienia wody,
• ciśnienie atmosferyczne,
• pogoda i pory roku.

Dziękuję Uczniom klasy IV za udział w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym EDI – Pingwin i życzę powodzenia!
DMJ

2018-11-26 godz. 08:00
Małopolski Konkurs Geograficzny
miniatura

26.11.2018 roku odbył się etap rejonowy Małopolskiego Konkursu Geograficznego. Naszą szkołę reprezentowali: Norbert Czerw, Mateusz Kopeć, Gabriela Mrukot i Natalia Sowa.

Etap rejonowy obejmował zagadnienia dotyczące środowiska przyrodniczego Polski (tj. położenie geograficzne Polski, przeszłość geologiczna z uwzględnieniem zlodowaceń, surowce mineralne, ukształtowanie powierzchni, klimat, wody, Morze Bałtyckie, gleby, lasy, ochrona przyrody) wraz ze znajomością mapy ogólnogeograficznej naszego kraju oraz treści poszerzone : wulkanizm w Polsce (przykład Góry św. Anny), rzeźba eoliczna w Polsce (przykład Pustyni Błędowskiej), Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne, gleby kopalne.


Dziękuję Uczniom klasy VII za udział w Małopolskim Konkursie Geograficznym i życzę powodzenia!
DMJ

2018-11-18 godz. 16:00
"UWIĘZIONY PTAK NIE ŚPIEWA"
miniatura

Uwięziony ptak nie śpiewa.
A czy wiesz dlaczego?
Bo nie spotkasz nigdy w klatce,
Ptaka szczęśliwego

Dnia 18 listopada 2018 r. licznie zgromadziliśmy się w murach naszej szkoły w Żębocinie, aby z przybyłymi na tę uroczystość gośćmi radośnie świętować 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczysty apel rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Część artystyczna wprowadziła nas w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Inspiracją inscenizacji stał się dramat narodowy Stanisława Wyspiańskiego pt. „Wesele”. Uroczystość wprowadziła wszystkich uczestników w atmosferę wydarzeń sprzed 100 lat, ukazała hart ducha narodu polskiego, jego wysiłek i determinację w walce o wolność i suwerenność.

Jako pamiątkę tego wzniosłego wydarzenia każdy uczestnik otrzymał sadzonkę dębu - symbolu mocy, odwagi, siły i mądrości.
Program artystyczny przygotowały panie Aleksandra Melczewska, Ewa Szczygieł i Barbara Madej.

2018-11-14 godz. 08:00
Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!
miniatura

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Kampania jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym cichym zabójcą, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii

Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

bezwonny,
bezbarwny,
pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

nieszczelności,
braku konserwacji, w tym czyszczenia,
wad konstrukcyjnych,
niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Więcej informacji pod adresem:
https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:36473

2018-11-11 godz. 11:00
Udział w Obchodach Święta Niepodległości w Proszowicach 11 listopada 2018 roku
miniatura

Narodowe Święto Niepodległości– święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 , przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989.


Jak co roku reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Armii ,,Kraków' w Żębocinie uczestniczyła w powiatowych obchodach Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Zdjęcia - CKiW Proszowice

2018-11-11 godz. 11:11
Zeszyt Pierwszoklasisty
miniatura

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości pierwszoklasisty z całej Polski otrzymali zeszyty z wizerunkami ojców niepodległości oraz długopisy i ołówki z nadrukiem nawiązującym do 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Akcję zorganizowały oddziały IPN.

Uczniowie z województw: małopolskiego, łódzkiego i podlaskiego otrzymali zeszyty z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego.

2018-11-09 godz. 11:11
WSPÓLNE ŚPIEWANIE HYMNU POLSKI
miniatura


HYMN POLSKI

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę,
przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężad mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do
swej Basi
Mówi zapłakany

Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz, Dąbrowski...

W dniu 9 listopada 2018 roku o godz. 11.11 – przyłączając się do ogólnopolskiej akcji, wspólnie zaśpiewaliśmy HYMN POLSKI.

Polecane źródło historyczne:
http://www.psmkoscierzyna.pl/upload/2011/Skrypt_Konkurs_o_Hymnie_Narodowym.pdf

2018-11-08 godz. 08:00
Wyniki konkursu ,,Patriotyczny Zielnik Niepodległościowy”
miniatura

Laureatką szkolnego konkursu ,,Patriotyczny Zielnik Niepodległościowy” została Emilia Gorczyca z klasy VI .

Wyróżniono pracę wykonaną przez uczennice klasy VIII
Natalię Dziurę
Sandrę Gajdę
Oliwię Sowę.

Gratuluję i dziękuję za udział w konkursie.
DMJ

2018-11-08 godz. 08:00
Małopolski Konkurs Geograficzny
miniatura

Miło nam poinformować, że do etapu rejonowego Małopolskiego
Konkursu Geograficznego zakwalifikowali się następujący uczniowie klasy VII

Norbert Czerw
Mateusz Kopeć
Gabriela Mrukot
Natalia Sowa

Serdecznie gratulujemy !

2018-10-31 godz. 08:00
Odblaskowy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
miniatura

W dniu 28 października 2018 roku, w godzinach 8.00 – 14.00 młodsi uczniowie egzaminowali starszych kolegów i koleżanki oraz dorosłych z tabliczki mnożenia.
,,Egzamin?- brzmi bardzo groźnie i wielu osobom kojarzy się z trudnymi ,,przeprawami”. W trakcie ŚDTM egzaminy były znacznie przyjemniejsze, świadectwem na to były długie kolejki do Komisji Egzaminacyjnej, która ubrana w stroje odblaskowe również przypominała o bezpieczeństwie ruchu drogowym.
Głowna formą były losy o różnym stopniu trudności. Każda osoba, która odpowiedziała na 5 pytań z losu, otrzymała tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.
ŚDTM w naszej szkole przyniósł wiele dobrych emocji i skutecznie powtórzył ,,zakurzoną” wiedzę z zakresu tabliczki mnożenia.
Cały rok przed nami, aby trenować do następnego ŚDTM.

Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia.

2018-10-31 godz. 08:00
Organizowanie przez uczniów akcji promujących Bezpieczeństwo pieszych
miniatura

W dniu 31 października 2018 roku grupa uczniów wraz z opiekunami Panią Ewą Szczygieł i Panią Barbarą Madej oraz przedstawicielem OSP w Żębocinie Panem Januszem Naleźnikiem, udała się do Ośrodka Dziennego znajdującego się w CARITAS w Proszowicach.

Uczestnikami ośrodka są osoby niepełnosprawne i starsze. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali zgromadzonej widowni koncert na skrzypce, flet poprzeczny, akordeon i pianino, następnie odbył się konkurs ,,Jaka to melodia”, na koniec pozostawiono główny cel wizyty Nauka udzielania pomocy przedmedycznej, a dokładnie resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Fachowe szkolenie przeprowadził absolwent naszej szkoły, strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Żębocinie. Ten etap spotkania wzbudził duże zainteresowanie uczestników, chętnie uczyli się na fantomie.

Całe spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

2018-10-25 godz. 08:00
Uroczyste wręczenie Certyfikatów Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.
miniatura


25 października 2018 roku w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Pawła Dzierżaka.
Powyższe przedsięwzięcie wpisało się w obchody 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości W uroczystości uczestniczyli również Pani Halina Cimer - Małopolski Wicekurator Oświaty, Marek Bzdek – Wójt Gminy Bochnia, Ewelina Makowska – Zastępca Wójta Gminy Bochnia, Zofia Pyla – Radna Powiatu Krakowskiego, dr inż. arch. Krzysztof Kwiatkowski z Politechniki Krakowskiej Instytutu Projektowania Urbanistycznego, Joanna Szypułka – reprezentująca Europe Direct w Krakowie, przedstawiciele szkół oraz Policji województwa małopolskiego. Ponadto w gali wręczenia certyfikatów uczestniczyli komendanci Miejscy/Powiatowi oraz policyjni koordynatorzy projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Wśród wyróżnionych 15 szkół, których przedstawiciele otrzymali Certyfikaty z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Pawła Dzierżaka, Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Pani Haliny Cimer oraz Joanny Szypułki znalazła się Szkoła Podstawowa im. Armii ,,Kraków' w Żębocinie.

Koordynatorami na terenie szkoły były Panie: Ewa Szczygieł i Barbara Madej.

2018-10-22 godz. 08:00
Małopolski Konkurs Geograficzny
miniatura

11.10.2018 r. w naszej szkole odbył się Małopolski Konkurs Geograficzny dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego - etap szkolny. W tym roku obowiązywała następująca tematyka konkursu : „Cudze chwalimy, swego nie znamy …, geografia Polski bez tajemnic”. Do konkursu przystąpiło sześciu uczniów 7 klasy. Etap szkolny obejmował zagadnienia dotyczące podstaw geografii tj. mapa i jej skala, rodzaje map, czytanie mapy z uwzględnieniem metod prezentacji zjawisk oraz rzeźby terenu na mapach oraz treści poszerzone obejmujące następujące zagadnienia: obliczanie spadku terenu, obliczanie powierzchni obiektów geograficznych na mapie oraz w rzeczywistości na podstawie skali. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu podstaw kartografii oraz geografii Polski.

Dziękuję za udział w konkursie uczniom klasy 7 oraz za Wasze przygotowania. Życzę powodzenia uczestnikom oraz zakwalifikowania do kolejnego etapu.

DMJ

2018-10-19 godz. 08:00
WIZYTA GOŚCI Z ŁOSIŃCA
miniatura

W dniu 19 października 2018 r. mieliśmy okazję gościć w naszej Szkole niezwykłych Gości – uczniów Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków z Łosińca. Po wspólnym pierwszym zapoznaniu, rozmowach, udaliśmy się wraz z naszym Księdzem Proboszczem Krzysztofem Olszewskim do pobliskiego kościoła. Naszym Gościom pokazaliśmy również najbliższą okolicę. Mamy nadzieję, że i my niebawem również odwiedzimy Szkołę w Łosińcu.

2018-10-17 godz. 08:00
Wycieczka edukacyjna. FILM pt. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”
miniatura

17 października 2018 r. w godzinach popołudniowych, uczniowie kl. VII i VIII pod opieką wychowawców uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do kina w Krakowie. Głównym celem było obejrzenie filmu ,,Dywizjon 303. Historia prawdziwa” w reżyserii Denisa Delicia, ekranizacji na podstawie książki Arkadego Fiedlera.

Celem poznawczym było zapoznanie wychowanków z podstawowymi informacjami na temat II wojny światowej i rozwijanie u nich zainteresowań historią Polski.

Film opowiada historię najważniejszych członków Dywizjonu 303, od początkowego szkolenia, przez dopuszczenia do zadań bojowych, aż po kluczową bitwę powietrzną II wojny światowej. Początkowo niedoceniani i wyśmiewani polscy lotnicy stają się legendą.

W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą elitarną jednostkę - Dywizjon 303, który nie ma sobie równych. Dywizjon składający się polskich lotników i Czecha zestrzelił w trakcie walk ponad 120 niemieckich samolotów. Historycy twierdzą, iż bez polskich pilotów zwycięstwo nad Niemcami w Bitwie o Anglię nie byłoby możliwe, a ich odwagę i męstwo przewyższał jedynie patriotyzm. Sam Winston Churchill powiedział: „Nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak dużo tak nielicznym”.

2018-10-16 godz. 08:00
Światowy Dzień Żywności
miniatura

W ramach zajęć projektu Autostrada kluczowych kompetencji miały miejsce warsztaty związane z obchodami Światowego Dnia Żywności 16 października, które odbyły się pod hasłem „Marnując żywność, marnujesz planetę”. Światowy Dzień Żywności ustanowiony przez ONZ w 1979 roku ma na celu pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmacnianie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. W czasie zajęć rozmawialiśmy na temat wyrzucania żywności, zastanawialiśmy się czy zdarza się nam wyrzucać żywność, jeśli tak, to ustalaliśmy jakie produkty najczęściej wyrzucamy i jak często. Wymieniliśmy przyczyny głodu i niedożywienia. Doszliśmy do wniosku, że w bogatych krajach są znaczne nadwyżki żywności często niszczone, a problem głodu w dzisiejszym świecie nie jest spowodowany brakiem lub niedoborem żywności, ale przede wszystkim jest wynikiem braku dostępu do żywności. Zastanawialiśmy się co my, zwykli mieszkańcy Polski, możemy zrobić, aby przeciwstawić się takiej sytuacji na świecie.

Ułożyliśmy zasady na to, jak rozsądnie gospodarować żywnością, aby nie marnować jej.
Oto one:
• Przed wybraniem się na zakupy sprawdź w swojej lodówce i szafkach czego naprawdę potrzebujesz, zrób listę zakupów i postaraj się jej trzymać.
• Gdy jesteś głodna/głodny, nie wybieraj się na zakupy!
• Nie kupuj szybko psujących się produktów „na zapas”.
• Zawsze sprawdzaj datę ważności na produktach.
• Nie daj się skusić na promocje, łatwo wtedy kupić coś, czego nie zużyjesz.
• Rób kontrolę w swoich szafkach i wykorzystuj w pierwszej kolejności te produkty, których data ważności się kończy.
• Przechowuj żywność odpowiednio, żeby dłużej była świeża.
• Jeśli masz warzywa lub owoce, które są już przejrzałe, wykorzystaj je do zrobienia sosu, dżemu lub kompotu.
• Gotuj tyle, ile Ty i Twoja rodzina jesteście w stanie zjeść.
• Jeśli masz taką możliwość, kompostuj resztki warzyw i owoców (a także skorupki od jaj czy fusy od herbaty i kawy).

Ustaliliśmy, że ważne jest rozmieszczenie jedzenie w lodówce, ponieważ na każdej półce panuje nieco inna temperatura:
• Najwyższa półka – jaja, gotowe potrawy
• Półka niżej – sery, tłuszcze, sałatki, surówki
• Trzecia półka od góry – wędliny, pasztety i pasty do pieczywa, jogurty, dżemy,
• Najniższa półka – świeże owoce i warzywa.

Uczyliśmy się rozpoznawać żywność ekologiczną. Poznaliśmy znaki, certyfikaty umieszczane na żywności ekologicznej oraz ich objaśnienia.

Na zakończenie zajęć rysowaliśmy swojego Jedzeniostwora, wykorzystując przygotowane wcześniej kontury owoców i warzyw oraz wykonaliśmy kuchenną ozdobę z kasz i ziaren, które już się przeterminowały i nie nadają się do zjedzenia oraz inne dekoracje.

2018-10-16 godz. 12:00
Bicie rekordu wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej
miniatura

16 października o 12.00 w całej Polsce rozpoczęła się akcja próby pobicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość osób. Uczniowie, rodzice, pracownicy oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Żębocinie także wzięli udział w akcji.

Od 2013 roku, z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji, dzień 16 października obchodzony jest jako Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia.

Zanim zapadła decyzja o uczestnictwie w akcji WOŚP, uczniowie corocznie uczestniczyli w szeregu zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez przedstawicieli OSP w Żębocinie, z ratownikami na basenie, jak również z wychowawcami oddziałów klasowych, podczas których niektórzy poznali, inni zaś przypomnieli zasady zachowania się w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia u osoby poszkodowanej.

Punktualnie o godz. 12.00 rozpoczęliśmy akcję resuscytacji krążeniowo-oddechowej, która trwała 30 min. Koordynatorem akcji była Pani Ewa Szczygieł. W akcji brało udział nie tylko uczniowie naszej szkoły, ale również rodzice uczniów, ich młodsze rodzeństwo, pracownicy szkoły i przedstawiciele OSP w Żębocinie.

Również w przyszłym roku planujemy przyłączyć się do tej pożytecznej inicjatywy a nawet zaangażować w to więcej osób.

2018-10-12 godz. 08:00
Bezpieczeństwo nad wodą. Odblaskowa Szkoła. Ratujemy i uczymy ratować.
miniatura

Bezpiecznych zachowań nad wodą, jak i w wodzie oraz podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, w dniu 12 października 2018r. uczyli się uczniowie Szkoły Podstawowej w Żębocinie pod okiem profesjonalnych instruktorów wychowania fizycznego, ratowników wodnych.

Zajęcia na temat bezpieczeństwa uczniów w wodzie oraz udzielania pierwszej pomocy osobie tonącej składały się z dwóch części. Pierwsza część zajęć odbywała się w formie teoretycznej, w postaci krótkiego wykładu o zasadach bezpiecznego zachowania się nad wodą. W drugiej części ratownicy zapoznali uczniów ze sprzętem ratowniczym i asekuracyjnym oraz sposobem jego użycia. Przedstawiono procedury postępowania w sytuacji zauważenia osoby tonącej, zaprezentowano sposób udzielania pierwszej pomocy i resuscytacji.

2018-10-12 godz. 08:00
ŚLUBOWANIE KLASY I ORAZ PASOWANIE NA UCZNIA
miniatura

14 października 2018 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania oraz pasowania na ucznia klasy pierwszej.

W ceremonii uczestniczyli rodzice pierwszoklasistów oraz cała społeczność szkolna.

Uroczystość ślubowania klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły Renaty Naleźnik, która powitała zebranych gości i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów.
Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez uczniów uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała dyrektor szkoły Renata Naleźnik. W ten sposób pierwszoklasiści zostali włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. „Armii Kraków” w Żębocinie.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też upominków od rodziców oraz słodkości od koleżanek i kolegów z klasy VIII.

Do grona społeczności szkolnej wstąpili: Maciej Bartkowski, Paulina Francuz Andrzej Gas, Patrycja Gąsior, Szymon Gorczyca, Melczewski Nikodem, Miernik Karolina, Miłek Amelia, Słodowski Jakub, Sroga Bartłomiej, Walczyk Paulina.

Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy.

2018-10-02 godz. 08:00
REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ
miniatura

Minister Edukacji Narodowej wraz z Radą Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszają szkoły do świętowania „DNIA DLA NIEPODLEGŁEJ” i wspólnego śpiewania hymnu narodowego
9 listopada 2018 r. o godz. 11:11.

Pobijmy razem „Rekord dla Niepodległej”!

2018-09-28 godz. 08:00
Wycieczka do Zakopanego
miniatura

28.09.2018 r. odbyła się wycieczka do Zakopanego dla uczniów klasy pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej.

Naszą wędrówkę po górach rozpoczęliśmy z miejscowości rodzinnej Kamila Stocha, czyli z Zęba, skąd udaliśmy się szlakiem na Gubałówkę. Stąd podziwialiśmy panoramę Tatr i wysłuchaliśmy legend o Tatrach, które opowiedziała nam niezwykle ciekawie pani przewodnik Lilianna.
Po zjeździe z Gubałówki kolejką linowo-terenową, zakupiliśmy pamiątki na targu, na Krupówkach. Następnie przejechaliśmy do Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Spacer edukacyjny po ośrodku zajął nam około godziny, podczas którego z pewnością nie nudziliśmy się, ponieważ czekało na nas wiele atrakcji. Podczas spaceru obejrzeliśmy największą w Polsce makietę Tatr, realistyczne dioramy, czyli trójwymiarowe makiety przedstawiające łąkę i las oraz wpływ człowieka na tatrzańskie ekosystemy – a narratorami były tatrzańskie zwierzęta. W sali kinowej obejrzeliśmy filmy przyrodnicze, które ukazały tatrzańską przyrodę z perspektywy ich dzikich mieszkańców.

Projekcje filmów odbywały się w nowo wybudowanych salach kinowych. w których użyto technologii 4D,co zapewniało dodatkowe wrażenia – podmuchy „wiatru” czy gwałtowne ruchy fotela. W trakcie zwiedzania zajrzeliśmy także do jaskini, która bardzo przypominała prawdziwą jaskinię, była tak samo chłodna, sączyła się w niej woda, a nietoperz opowiedział dzieciom o tym, co się dzieje w tatrzańskich podziemiach, kto w nich mieszka i dlaczego. Najdłużej zatrzymaliśmy się w sali odkryć, w której dzięki nowym technologiom sporo nauczyliśmy się, dobrze się przy tym bawiliśmy. Mieliśmy w niej gry komputerowe, które uczą orientacji na mapie, ćwiczą pamięć, pomagają rozpoznawać odgłosy zwierząt i ćwiczyć spostrzegawczość. Właśnie w tej sali dzieci mogły poskakać jak kozica lub pobiegać po lesie jak jeleń.

Następnie przejechaliśmy pod skocznie narciarskie. Do Żębocina wróciliśmy wieczorem, w dobrych humorach, pełni wrażeń.

Dzięki wspaniałej, słonecznej pogodzie plan wycieczki został w pełni zrealizowany. Dzieci poznały uroki Tatr, Zakopanego, tradycje i styl regionu zakopiańskiego oraz aktywnie spędziły czas poprzez pieszą wędrówkę tatrzańskim szlakiem. Wszyscy uczestnicy wycieczki uznali wyjazd do Zakopanego za bardzo udany i godny polecenia starszym kolegom naszej szkoły.

DMJ

2018-09-25 godz. 08:00
„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”
miniatura

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się od 2011 roku. Następna – 8. edycja – odbędzie się 28 września 2018 roku- razem z Naszymi Uczniami.

Uczniowie przypominają sobie tabliczkę mnożenia w trakcie różnych zabaw, a momentem kulminacyjnym jest dzień przeprowadzania egzaminów. Odbywa się on pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Następuje więc zamiana ról – dzieci stają są egzaminatorami a dorośli - egzaminowanymi.
W tegorocznej edycji akcji weźmie udział ponad 4000 szkół z 30 krajów, m.in.z Polski, Chorwacji, Rosji, Rumunii, Łotwy, USA, Indii czy Zimbabwe.

Komisje organizowane są w szkołach. Każdy, kto chce zdać egzamin z tabliczki mnożenia – podchodzi do stolika komisji i wyciąga z koszyka los egzaminacyjny. Na jednym losie znajduje się pięć pytań z tabliczki mnożenia. Każdy, kto odpowie poprawnie na wszystkie pytania – otrzymuje tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia” oraz symboliczną legitymację. Patrole z kolei wychodzą najczęściej poza teren szkoły i przepytują przypadkowych przechodniów, np. w parkach. Odwiedzają też urzędy, stacje radiowe czy posterunki policji. Towarzyszą im kolorowe transparenty z hasłem przewodnim akcji, balony i inne rekwizyty.

Pomysłodawcą akcji jest Andrzej Grabowski, matematyk i trener lekkiej atletyki. Twórca kart matematycznych Grabowskiego „Tabliczka mnożenia” i Mistrzostw Polski w Tabliczce Mnożenia. Wielokrotnie wyróżniany za swoje osiągnięcia dydaktyczne i sportowe. Strona wydarzenia:www.wmtday.org

Egzaminowani będą również Nauczyciele i Rodzice. Serdecznie zapraszamy do zabawy. Opiekunami akcji są P. Ewa Szczygieł, P. Halina Gierka, P. Barbara Madej i P. Teresa Pióro- Panie opiekunki w pierwszej kolejności będą odpytane z tabliczki mnożenia.

Życzymy Wszystkim zdobycia Eksperta Tabliczki Mnożenia...

2018-09-21 godz. 08:00
WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE
miniatura

Uczniowie klasy 7 przystąpili do Programu Edukacyjnego dla szkół ,,Wychowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”!

Program „Wychowanie przez czytanie” skierowany jest do uczniów klas 5-7 szkół podstawowych. Celem programu jest wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Pod opieką wychowawcy uczniowie będą omawiać istotę i skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości moralnych, stworzą też krótkie prezentacje multimedialne przedstawiające wybrane przez siebie wartości.

2018-09-21 godz. 08:00
RODZINNE SPRZĄTANIE ŚWIATA
miniatura

W JUBILEUSZOWEJ AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA, WZIĘLI UDZIAŁ NIE TYLKO UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY, ALE TAKŻE ICH RODZICE.TAKA AKCJA BYŁA DOWODEM, ŻE LUBIMY WSPÓLNIE DZIAŁAĆ.

W tym roku hasło przewodnie akcji brzmiało:„AKCJA- SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ”.

Celem tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. Polskie gminy już w tym roku muszą osiągnąć poziom 30% recyklingu, a w roku 2020, czyli już za niecałe dwa lata, nasz kraj musi osiągnąć poziom 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych.
Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej!

2018-09-19 godz. 08:00
KIEROWCO, ZWOLNIJ!
miniatura

Dnia 19 września 2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji KIEROWCO, ZWOLNIJ!. Dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach klasa VII, VII oraz Oddział Przedszkolny towarzyszyła Policjantom, którzy zatrzymywali kierowców przy drodze prowadzącej do szkoły.

Dzieci w tym dniu częstowały niesfornych użytkowników dróg kwaśnymi cytrynami, wyjątkowo od Policji kierowcy ci otrzymywali pouczenia zamiast mandatów. Dodatkowo kierowcy mogli zademonstrować na uczniach udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji wypadku drogowego.
Należy zaznaczyć, ze każdy kierowca reprezentował wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej, Brawo.
Wzorowych kierowców obdarowywano słodkimi cukierkami.

Uczniowie biorący udział w akcji profilaktycznej, mogli zapoznać się z pracą policjantów w terenie, a także przepisami ruchu drogowego.

Mamy nadzieję, że uczniowie swoją akcją uzmysłowili kierowcom, że zawsze widząc szkołę, powinni zwalniać.

2018-09-19 godz. 08:00
KIEROWCO, ZWOLNIJ!
miniatura

Dnia 19 września 2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji KIEROWCO, ZWOLNIJ!. Dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach klasa VII, VII oraz Oddział Przedszkolny towarzyszyła Policjantom, którzy zatrzymywali kierowców przy drodze prowadzącej do szkoły.

Dzieci w tym dniu częstowały niesfornych użytkowników dróg kwaśnymi cytrynami, wyjątkowo od Policji kierowcy ci otrzymywali pouczenia zamiast mandatów. Dodatkowo kierowcy mogli zademonstrować na uczniach udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji wypadku drogowego.
Należy zaznaczyć, ze każdy kierowca reprezentował wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej, Brawo.
Wzorowych kierowców obdarowywano słodkimi cukierkami.

Uczniowie biorący udział w akcji profilaktycznej, mogli zapoznać się z pracą policjantów w terenie, a także przepisami ruchu drogowego.

Mamy nadzieję, że uczniowie swoją akcją uzmysłowili kierowcom, że zawsze widząc szkołę, powinni zwalniać.

2018-09-17 godz. 08:00
ŚWIĘTO NASZEJ SZKOŁY
miniatura

Dnia 17 września 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy nadania szkole imienia "Armii" Kraków.
Uroczystość poprzedzona została przygotowaniem odpowiedniego na tę okoliczność wystroju świetlicy szkolnej, gdzie odbyła się akademia.

Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły
i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie przybliżono historię Armii Kraków, a więc patrona naszej szkoły.

Trudną prawdę historyczną dotyczącą realiów pierwszych dni drugiej wojny światowej w naszej okolicy oddały treści wierszy i piosenek, które recytowali i śpiewali uczniowie klasy VII i VIII.
Szczególną wymowę miały wiersze zagrzewające do walki, wiersze traktujące o smutnej i tragicznej doli polskich żołnierzy i ich rodzin oraz pieśni partyzanckie. Aby oddać atmosferę tamtych tragicznych dni, podczas akademii zabrzmiały takie pieśni jak: „Rota” oraz przejmująca „Modlitwa obozowa.”
Zwieńczeniem uroczystości było wykonanie wiersza A. Asnyka „Do młodych” oraz piosenki żołnierskiej „Rozszumiały się wierzby płaczące”.
W uroczystości wzięła udział cała społeczność szkolna z Panią Dyrektor na czele. Rangę doniosłości tego wydarzenia uczestnicy uroczystości podkreślili poprzez stroje galowe.

Akademię przygotowały panie: Beata Marciniak i Eliza Drohomirecka. Uroczystość została uświetniona piękną grą na pianinie w wykonaniu przedstawiciela rodziców - pani Justyny Gajda.

Po zakończeniu tej historyczno-patriotycznej akademii delegacja uczniów zapaliła znicz pod tablicą pamiątkową znajdującą się przy wejściu do naszej szkoły. Następnie wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami, wychowawcami i Panią Dyrektor udali się na cmentarz parafialny, gdzie uroczyście złożyli wiązankę kwiatów oraz znicze na grobie żołnierzy Armii Kraków. Na cmentarzu modlono się za poległych na polu chwały żołnierzy Armii Kraków. Pani Halina Gierka odczytała Apel Poległych, a cała społeczność szkolna odpowiadała: Chwała bohaterom! Następnie odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”. Tą modlitwą za naszą ojczyznę zakończyła się uroczystość rocznicy nadania naszej szkole imienia Armii Kraków.

2018-09-14 godz. 08:00
ODBLASKOWA SZKOŁA
miniatura

Nasza szkoła przystąpiła po raz IX do konkursu ODBLASKOWA SZKOŁA.

,,Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe.”

W najbliższych dniach przedstawiony zostanie harmonogram działań.
Zachęcamy Rodziców do współpracy w realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

Opiekunami akcji jest Pani Ewa Szczygieł i Pani Barbara Madej.

2018-09-14 godz. 08:00
SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY "Jestem widoczny, jestem bezpieczny"
miniatura

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-VIII szkoły podstawowej.

Cele konkursu:
1. Propagowanie noszenia odblasków przez uczniów i opiekunów, którzy idą lub wracają ze szkoły.
2. Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
3. Pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności dzieci i młodzieży.

Regulamin:
Temat konkursu. JESTEM WIDOCZNY, JESTEM BEZPIECZNY.
Konkurs przeznaczony dla klas 0-8
Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wyklejanie, kolaż itp.) na bloku technicznym w formacie A4 lub A3.
Prace powinny być podpisane (imię, nazwisko i klasa).

Oceny prac dokona powołana komisja.
Oceniane będą: zgodność z tematem, pomysłowość, walory artystyczne, oryginalność, samodzielność wykonania prac.
Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody.
Termin oddawania prac do 20.10.2018 r.

Organizatorzy konkursu:
Pani Ewa Szczygieł i Pani Barbara Madej

2018-09-14 godz. 08:00
“JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE” KONKURS WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWYM DLA UCZNIÓW 0 – III
miniatura

I. CELE KONKURSU:
1. Popularyzowanie wśród dzieci znajomości przepisów o ruchu drogowym.
2. Kształtowanie właściwych nawyków niezbędnych dla bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
3. Kształtowanie postaw społecznych: pomocy i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych.
4. Kształtowanie umiejętnosci przewidywania skutków lekceważenia zasad, przepisów, nieuwagi i błędów.
5. Wdrażanie do poprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

II. ORGANIZACJA KONKURSU.
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Żębocinie
2. Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: mgr Ewa Szczygieł, mgr Barbara Madej.
3. Konkurs przewidziany jest dla uczniów klas 0 -III.
4. Termin konkursu: 20 października 2018 r.

III. ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH OD UCZESTNIKÓW KONKURSU.

1. Wiadomości z zakresu przepisów o ruchu drogowym, znaków i sygnałów
drogowych.
2. Znajomość znaków i sygnałów znajdujących się w określonych miejscach np. na drodze ucznia do szkoły, przed szkołą.
3. Znajomość zasad bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym jako pieszego lub pasażera.
4. Rozwiązywanie zadań testowych dotyczących znaków i sygnałów drogowych, bezpiecznego zachowania się uczestników ruchu drogowego.
5. Ułożenie rymowanki, wierszyka lub tekstu na temat znaków drogowych, bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
6. Rozpoznawanie i nazywanie dźwięków i sygnałów związanych z ruchem drogowym.
7. Wykonanie pracy plastycznej w trakcie konkursu

2018-09-13 godz. 08:00
AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA
miniatura

Aby pomóc maluchom uniknąć różnego rodzaju zagrożeń, jak co roku Puchatek organizuje dla klas I program AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA. Celem Puchatkowego programu jest uczenie dzieci bezpiecznych zachowań nie tylko na drodze, ale i w innych sferach ich aktywności: w domu, w szkole czy w czasie zabawy.CELE GŁÓWNE PROGRAMU:
edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole,
wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia,
edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
przekazanie uczniom klasy I niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy,
kształtowanie odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia,
wyrobienie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
KOORDYNATOR: p. Ewa Szczygieł
OKRES TRWANIA PROGRAMU: rok szkolny 2018/2019

ZASADY PROGRAMU:
Koordynator realizuje program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych w ramach zajęć dodatkowych z uczniami.
Po przeprowadzeniu zajęć, nauczyciel przekazuje uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Akademii Bezpiecznego Puchatka.
W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
Po realizacji programu, nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem AKADEMII BEZPIECZNEGO PUCHATKA.

2018-09-09 godz. 08:00
ZAJĘCIA PROFILKTYCZNE
miniatura

W dniu 9 września 2018 roku policjanci w Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach  udali się do Szkoły Podstawowej w Żębocinie, gdzie uczestniczyli w spotkaniach z uczniami oddziału przedszkolnego i klas I- III i IV – VIII.

Spotkania rozpoczęły się od wyświetlenia prezentacji. W młodszej grupie omówiono takie zagadnienia jak bezpieczeństwo w domu, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwrócono szczególną uwagę na prawidłowe poruszanie się po jezdni. Dzieciom przypomniano jak ważne jest używanie elementów odblaskowych. Omówiono również kwestię niebezpiecznych kontaktów z osobami obcymi, oraz w jaki sposób należy się zachować w przypadku spotkania takiej osoby. Dzieciom przybliżono zawód policjanta, zaprezentowano elementy umundurowania oraz wyposażenie z jakim funkcjonariusz idzie do codziennej służby. Dzieci z wielką radością przemierzyły czapkę czy kamizelkę.

Miłym akcentem kończącym spotkanie było odbicie przez wszystkie dzieci własnych linii papilarnych, które to było pamiątką spotkania.
W grupie klas IV – VIII wyświetlono prezentację dotyczącą odpowiedzialności karnej osób nieletnich, szeroko omówiono temat dopalaczy. Wytłumaczono czym są te substancje, oraz jak szybko można się od nich uzależnić. Podczas spotkania przestrzeżono uczniów przez ich zażywaniem, gdyż wiąże się to z poważnym ryzykiem i może się to zakończyć tragicznie.  

Kończąc spotkanie poruszono temat dotyczący bezpiecznego korzystania z internetu, oraz zagrożeń z jakimi można się spotkać podczas korzystania z sieci. Każdy uczeń otrzymał ulotki informacyjne dotyczące wspomnianych zagrożeń.

2018-09-07 godz. 11:00
BITWA POD PROSZOWICAMI
miniatura

7 września 2018 roku przeżywaliśmy 79 Rocznicę Bitwy pod Proszowicami. Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym zainaugurowała obchody tego dnia. Po Mszy Burmistrz Gminy i Miasta Proszowic złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą obrońców miasta z września 1939 roku. Po oddaniu im hołdu, uroczysty pochód ruszył na cmentarz parafialny, gdzie znajdują się mogiły 118 żołnierzy. Swoje domy pozostawili oni na Śląsku i w Zachodniej Małopolsce m.in w Pszczynie, Rybniku, Żorach, Olkuszu, Wadowicach, Miechowie, Wieluniu, Katowicach. Byli żołnierzami głównie z 203 i 204 pułku piechoty oraz 65 pułku Artylerii Lekkiej wchodzących w skład 55 Dywizji Piechoty płk Stanisława Kalabińskiego. Dywizja była częścią Grupy Operacyjnej „Śląsk” działającej w ramach Armii „Kraków”. Zginęli w obronie Ojczyzny 79 lat temu, walcząc z Niemcami w nocy z 6 na 7 września 1939 roku. Po zakończonych wystąpieniach licznie przybyłych gości, przystąpiono do odsłonięcia tablicy upamiętniającej kaprala Jana Oraczewskiego.

Następnie pod pomnikiem poległych żołnierzy przybyłe na uroczystość delegacje złożyły kwiaty , po czym odczytano Apel Poległych i oddano salwę honorową. Poczet Sztandarowy naszej Szkoły uczestniczył w tym podniosłym wydarzeniu, jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi zaszczytne imię Armii „Kraków”

2018-09-06 godz. 08:00
KONKURS „Fotozielnik niepodległościowy”
miniatura

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości ogłaszamy: wewnątrzszkolny konkurs na „Fotozielnik niepodległościowy” – przygotowanie zielnika wraz z fragmentami poezji polskich twórców – patriotów – do listopada 2018r.
(np. W pieśni wojskowej Czerwone maki na Monte Cassino, maki oznaczają smutek, kojarzą się z walką . Ich czerwona barwa symbolizuje krew żołnierzy, którzy poświęcili się, walcząc z nieprzyjacielem w bitwie pod Monte Cassino.)
DMJ

2018-09-03 godz. 08:00
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
miniatura

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 3 września:

• Godzina 8:00 Msza Święta
• Godzina 9:00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w szkole

2018-09-03 godz. 08:00
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
miniatura

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 3 września:

• Godzina 8:00 Msza Święta
• Godzina 9:00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w szkole

2018-09-03 godz. 08:00
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
miniatura

W dniu 03 września uroczyście wkroczyliśmy w nowy Rok Szkolny 2017/2018.
W tym dniu gościliśmy w murach naszej szkoły Burmistrza Grzegorza Cichego. W trakcie inauguracji Pani Dyrektor Renata Naleźnik podsumowała dotychczasowe prace remontowe związane z termomodernizacją szkoły przeprowadzone wewnątrz oraz na zewnątrz budynku.

W czasie uroczystości razem z nauczycielami, uczniami, pracownikami i rodzicami pożegnaliśmy ks. Krzysztofa Olszewskiego proboszcza parafii pw. Św. Stanisława w Żębocinie, który po 15 latach nauczania katechezy zakończył swoją pracę w naszej szkole. W zastępstwie za księdza proboszcza katechezy nauczać będzie pani Aleksandra Malczewska.


Zaczynamy rok szkolny 2018/2019 w pełnej gotowości do pracy.

2018-09-01 godz. 08:00
ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ W PSZCZYNIE
miniatura

Oddajemy cześć bohaterom, którzy 1 września 1939 roku bronili bram naszej Ojczyzny. Jesteśmy im winni najwyższy szacunek i zobowiązanie do pamięci o ich heroizmie. Postawa żołnierzy polskiego września tłumaczy, dlaczego Polska nie zginęła i dlaczego nie zginie; ukazuje czym dla Polaków była i jest walka o wolną Ojczyznę…

1 września w Pszczynie, jak co roku obchodzono rocznicę wybuchu II Wojny Światowej - jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości. Delegacja Szkoły Podstawowej im. Armii „Kraków” w Żębocinie wzięła udział w tej swoistej lekcji historii i patriotyzmu. Uroczystości związane z obchodami 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej w Pszczynie. Następnie wraz z uczestnikami obchodów przemaszerowaliśmy na cmentarz wojenny "Pod Trzema Dębami" w parku pszczyńskim. To tam spoczywa 205 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy oddali życie 1 i 2 września 1939 roku w walce z wojskiem hitlerowskim oraz 20 Powstańców Śląskich i harcerzy z Pszczyny, którzy zostali rozstrzelani 4 września 1939 roku przez niemieckiego najeźdźcę. Po okolicznościowych przemówieniach pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze.

2018-08-31 godz. 08:00
KLAUZULA INFORMACYJNA
miniatura

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informuję, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Żębocinie reprezentowany przez Dyrektora Szkoły z siedzibą w: Żębocin 65, 32-100 Proszowice, zwana dalej Administratorem;
(www.zs-zebocin.d2.pl oraz BIP: bip.malopolska.pl/sspwzebocinie)

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Damiana Król z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iodo@proszowice.pl lub telefonicznie 12 385 12 23.

3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szkołę jest realizacja zadań publicznych o charakterze wychowawczo-opiekuńczym. Oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz.U.2018 996 z późn. zm.) oraz szeregu przepisów nakładających na Szkołę obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych lub Państwa dzieci/podopiecznych. W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych. Niezależnie od podstawy prawnej przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych Administrator gwarantuje, że Państwa dane są przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.

4. Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Szkoły. Procesorem w zakresie danych kadrowo-płacowych i księgowych szkół jest Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach (ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice) na podstawie umowy powierzenia.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.

6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

9. Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorcach danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przy konkretnej sprawie.

2018-07-14 godz. 08:00
Zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018
miniatura

Już za parę dni, za dni parę
weźmiesz plecak swój i gitarę.
Pożegnania kilka słów,
Pitagoras bywaj zdrów,
do widzenia wam canto, cantare!Lato, lato, lato czeka
razem z latem czeka rzeka,
razem z rzeką czeka las,
a tam ciągle nie ma nas.
Lato, lato nie płacz czasem,
czekaj z rzeką, czekaj z lasem,
w lesie schowaj dla nas chłodny cień,
przyjedziemy lada dzień.

Dnia 22 czerwca odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wyróżniono najlepszych i najbardziej zaangażowanych w życie szkolne uczniów oraz laureatów ogólnopolskich konkursów. Serdecznie gratulujemy!

2018-07-13 godz. 09:30
BEZPIECZNI W SIECI
miniatura

W dniu 13.06.2018 nastąpiło rozstrzygniecie szkolnego konkursu plastycznego i multimedialnego pt. ,,Bezpieczni w sieci”, zorganizowanego przez pedagoga szkolnego i Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach.

Celem konkursu było nie tylko zachęcenie uczniów do kreatywnej działalności, ale także zwrócenia uwagi na zagrożenia, jakie niesie ze sobą Świat Internetu.
Konkurs ten to również podsumowanie zdobytej wiedzy w roku szkolnym 2017/2018 na temat zagrożeń związanym z niewłaściwym korzystaniem zasobów internetowych.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem p. Ewy Szczygieł spośród prac plastycznych i multimedialnych z klas III-VII wybrała prace, które zostały nagrodzone.

Laureatami konkursu zostali:
w kategorii grupy młodszej

1 miejsce Emilia Gorczyca
2 miejsce Natalia Gajda
3 miejsce Maryla Łakomska
oraz wyróżnienie Michał Walczyk

w kategorii grupy starszej:

1 miejsce Gabriela Mrukot
2.miejsce Natalia Sowa
3 miejsce Aleksandra Wcisło
oraz wyróżnienie Sandra Gajda

Zwycięzcy otrzymali nagrody pochodzące z programu Zagrożenia w sieci. Podczas spotkania policjanci poruszyli również temat bezpieczeństwa podczas wakacji, promowano również akcję„ Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”, uczniów poinformowano o trwającym konkursie filmowym „ przeWodnik”.

Serdecznie dziękujemy za owocną roczną współpracę z pracownikami Powiatowej Komendy Policji w Proszowicach.

2018-07-12 godz. 08:00
POMOC DLA DAWIDKA
miniatura

W dniach 21– 30 maja Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Armii Kraków w Żębocinie zorganizował i przeprowadził kiermasz charytatywny, z którego dochody przeznaczono na pomoc dla 10-letniego Dawida. Chłopiec choruje na nowotwór krwi (białaczka), obecnie leczy się w szpitalu (Prokocim, Kraków). Dawid pilnie potrzebuje leku, który może uratować jego życie. Pozostało nam niewiele czasu, dlatego nasza szkoła postanowiła wesprzeć zbiórkę.

Organizacją przedsięwzięcia zajęli się uczniowie: Gabriela Mrukot, Oliwia Sowa, Aleksandra Wcisło, Sandra Gajda, Natalia Sowa, Kamila Rojek, Oliwia Urbańska, Bartosz Urbański, Michał Walczyk, Szymon Maciejewski, Justyna Kawalec.

Akcja była koordynowana przez panią Elizę Drohomirecką.

Mottem naszej pracy były słowa Pana Jezusa: „Zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili” oraz słowa Świętego Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

W akcję charytatywną czynnie zaangażowali się dosłownie wszyscy nasi uczniowie i trzeba przyznać, że naprawdę każda klasa; każde dziecko z naszej szkoły dobrowolnie i aktywnie uczestniczyło w tym przedsięwzięciu. Wszyscy uczniowie wraz z rodzicami, wychowawcami, panią dyrektor i nauczycielami mogli więc odczuć ogromną radość pomagania.

Oprócz kiermaszu uczniowie naszej szkoły wraz z księdzem proboszczem parafii Żębocin - Krzysztofem Olszewskim oraz z panią Elizą Drohomirecką przeprowadzili zbiórkę na niedzielnych mszach świętych.
Uczniowie wraz z koordynatorem zajęli się również rozprowadzaniem ulotek z numerem konta Fundacji „Wyspy Szczęśliwe”, która pomaga Dawidowi.
Nasz kiermasz charytatywny oraz zbiórka przyciągnęły tłumy, dzięki czemu udało się zebrać kwotę 5200,00 zł.

Fundusze zostały przekazane Fundacji na zakup kosztownego leku dla chorego chłopca.
Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję, a zwłaszcza rodzicom i uczniom, dzięki którym mogła ona przynieść tak owocne plony.

2018-07-11 godz. 08:00
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologiczno-Plastycznego ,,EDI’’ 2018
miniatura

Z wielką radością informuję, że w Ogólnopolskim Konkursie Ekologiczno-Plastycznym ,,EDI’’ 2018 Natalia Dziura z klasy VII otrzymała dyplom laureata.

Dyplomy wyróżnienia otrzymały:
Sandra Gajda (klasa VII)
Oliwia Sowa (klasa VII)
Nagrodzone prace naszych uczennic można obejrzeć na stronie http://www.edi.edu.pl/konkurs-plastyczny/galeria-prac/2018

Serdecznie gratulujemy!
Dorota Makowska-Junak

2018-07-10 godz. 08:00
Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego EDI 2018
miniatura

Dziękujemy wszystkim Uczniom za udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym EDI, którego celem było propagowanie wśród młodzieży zagadnień związanych z ekologią. Konkurs przyczynił się także do zwiększenia świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły oraz wzbogacił obchody związane z Dniem Ziemi.Wyniki Konkursu:

Ekologia - Poziom 2 Test
Oliwia Dąbek: 176 pkt./208 pkt. Dyplom wyróżnienia
Mateusz Kopeć: 176 pkt./208 pkt. Dyplom wyróżnienia
Norbert Czerw:176 pkt./208pkt. Dyplom wyróżnienia

Ekologia - Poziom 3 Test
Natalia Dziura: 182 pkt./ 208 pkt. Dyplom wyróżnienia

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym uczniom osiągniętych wyników!

2018-07-09 godz. 08:00
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Eko - Planeta 2018
miniatura

Znamy już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Eko-Planeta, który odbył się 1 marca 2018 roku.
14 uczniów pisało test w kategorii Adept.
Najlepsze wyniki uzyskały:
Oliwia Sowa – bardzo dobry wynik
Aleksandra Wcisło – bardzo dobry wynik


Dyplomy wyróżnienia otrzymali:

Gajda Sandra
Gajda Piotr
Dziura Natalia
Mrukot Gabriela
Słodowski Damian
Łakomy Aleksandra
Rojek Kamila
Kopeć Mateusz

Dziękujemy Wszystkim Uczniom za udział w konkursie.

Serdecznie gratulujemy!

2018-07-08 godz. 08:00
AUTOSTRADA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI - ZAJĘCIA
miniatura

W ramach realizowanego projektu Autostrada kluczowych kompetencji uczniowie naszej szkoły poszerzyli i utrwalili swoja wiedzę matematyczno - informatyczną oraz przyrodniczą. Przeprowadzając doświadczenia i proste eksperymenty dzieci mogły poczuć się jak ,,młodzi naukowcy ‘’, a poznawanie tajemnic nauki było dla nich niezwykle pasjonujące.
W ramach zajęć między innymi:

1.Badaliśmy występowanie promieni UV w promieniowaniu słonecznym za pomocą koralików UV. Eksperyment miał na celu również zbadanie stopnia filtrowania szkodliwych promieni przez różne substancje, w tym kremy z filtrem przeciwsłonecznym. Uczniowie skonstruowali wykrywacz promieni UV w postaci bransoletki.

2. Wykonaliśmy prosty eksperyment chemiczny, w którym otrzymaliśmy sztuczny śnieg odzyskując poliakrylan sodu z pieluchy jednorazowej. Dzięki tym zajęciom uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat polimerów, kryształów hydrożelowych tzw. superabsorbentów. Omówiliśmy wykorzystanie tworzyw sztucznych w codziennym życiu.

3. W czasie kolejnych zajęć ponownie użyliśmy superabsorbenty wykonując tęczę w probówce. Uczniowie przeprowadzając eksperyment, dostrzegli ogromne możliwości chłonności wody przez kryształy hydrożelowe. W ciągu tygodnia obserwowaliśmy jak pojedynczy kryształek hydrożelowy powoli oddawał wodę w swoim kolorze i jednocześnie, nie chcąc wyschnąć, zabierał wodę oddaną przez sąsiada, a na granicy dwóch różnych kolorów powstały mieszaniny kolorów np. między warstwą czerwoną i niebieską powstał kolor fioletowy. Po kilku dniach była gotowa hydrożelowa tęcza.

4. Kolejne zajęcie należały do zajęć konstrukcyjnych, podczas których utrwalaliśmy wiedzę z fizyki . Zanim wykonaliśmy ,,nurka Kartezjusza” powtórzyliśmy prawo Archimedesa i prawo Pascala oraz sprawdzaliśmy ściśliwość gazów i cieczy. Następnie uczniowie zamienili się w konstruktorów , zbudowali ,,nurka Kartezjusza” i wrzucili go do butelki z wodą. Przeprowadzając ten eksperyment zbadaliśmy, jak zwiększenie ciśnienia wody wywołane przez ściśnięcie butelki wpływa na bańkę powietrza w postaci nurka Kartezjusza. Wykonane butelki dzieci zabrały do domu, aby pokazać rodzicom, jak działa nurek.

5. Ekobateria. W czasie zajęć przeprowadziliśmy kilka doświadczeń budując ekologiczne baterie.
Wykonaliśmy:
Szalony widelec: baterię z widelca
Imprezowy spinacz: baterię ze spinacza biurowego
Cud na wodę: baterię z wody
Moc ziemniaka: zegar zasilany za pomocą ziemniaka
Zastanawialiśmy się , dlaczego dostępne w sklepach baterie są szkodliwe dla środowiska.

6. W podczas zajęć terenowych określaliśmy wiek drzew na podstawie średnicy drzewa. Najpierw dokonaliśmy pomiaru obwodu pnia drzewa na wysokości 130 cm , a następnie obliczaliśmy średnicę. Wykorzystując tabelę wiekową drzew opracowaną przez prof. Longina Majdeckiego, określaliśmy wiek drzewa w latach. Większość drzew w najbliższej okolicy szkoły okazała się bardzo stara – były to drzewa liczące ponad sto lat.

7.Praca z mikroskopem.
Omówiliśmy budowę mikroskopu. Przeprowadziliśmy obserwacje mikroskopowe gotowych preparatów organizmów bezkręgowych oraz sami uczniowie wykonali preparaty mikroskopowe z ludzkiego włosa , z dolnej skórki liścia pelargonii, skórki łuski cebuli, a następnie zrobili rysunki oglądanych preparatów.

8. Uczniowie pogłębiali swoją wiedzę o roślinach nagonasiennych i okrytonasiennych. Omówiliśmy sposoby rozmnażania roślin nasiennych oraz budowę kwiatu wykorzystując model kwiatu z zalążnią i zalążkiem.
Przeanalizowaliśmy etapy wzrostu i rozwoju rośliny okrytonasiennej układając tafelki magnetyczne.

9. Na kolejnych warsztatach opisaliśmy budowę Układu Słonecznego. Uczniowie posługując się modelem Systemu Słonecznego rozpoznawali poszczególnego planety na podstawie charakterystycznej barwy i wielkości planet, następnie ustawiali ciała niebieskie w odpowiedniej kolejności od Słońca.

10. W czasie kwietniowych zajęć terenowych uczniowie stali się obserwatorami pogody. Skonstruowali stację meteorologiczną, którą umieściliśmy w ogródku w zacienionym miejscu. Następnie dokonali pomiaru niektórych składników pogody, wykorzystując zamontowany wiatromierz, termometr i deszczomierz. Obserwacje pogodowe kontynuowaliśmy i zapisywaliśmy w tabeli obserwacji w ciągu następnych dni.

11. Eksperyment – filtrowanie
W tym eksperymencie oczyszczaliśmy wodę za pomocą kolumny filtrującej, którą uczniowie sami konstruowali.

12.Budowa układu szkieletowego – wykorzystanie zdjęć rentgenowskich.

Warsztaty w ramach projektu Autostrada kluczowych kompetencji nie tylko poszerzyły wiedzę matematyczno – przyrodniczą wśród uczniów, ale także kształtowały myślenie matematyczne i naukowe, umiejętności komunikowania się oraz umiejętności pracy zespołowej.

2018-07-07 godz. 08:00
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI - 22 KWIETNIA
miniatura

Dzień Ziemi to najważniejsze święto ekologiczne obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach świata. Celem obchodów Dnia Ziemi jest promowanie postaw ekologicznych, uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody oraz budzenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska Ziemi.

23.04.2018 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole odbyły się 3 konkursy. Pierwszy z nich skierowany był do uczniów edukacji wczesnoszkolnej, którzy wykonali niezwykle pomysłowe przedmioty z surowców wtórnych. Komisja wybrała najlepsze prace, które zostały nagrodzone.

W pozostałych konkursach wzięli udział uczniowie IV, V, VI i VII klasy.
W ramach konkursu - pokazu ekomody „Strój wyczarowany z odpadów” uczniowie klasy VI zaprezentowali stroje wykonane z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu, m.in.: folii, papieru, gazet, opakowań, tektury, torebek foliowych i papierowych, butelek plastikowych, nakrętek, zużytych płyt CD i wielu innych...Brawami nagrodzono eko - kreację Gabrysi Mrukot i strój Norberta Czerwa.

Natomiast uczniowie klasy VII i VI przygotowali prace plastyczne o tematyce przyrodniczo – ekologicznej.
I miejsce przyznano Sandrze Gajdzie
II miejsce otrzymała Natalia Dziura
III przyznano Oliwii Sowie
Wyróżniono dwie prace:
Kamili Rojek Oliwii Dąbek

Uczniowie z ogromnym zapałem sprzątali również Żębocin i wspaniale posegregowały wszystkie odpady.

Coroczne obchody Dnia Ziemi zakończyliśmy udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym ,,EDI”.

2018-07-06 godz. 08:00
ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
miniatura

W roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Proszowicach. Jest to projekt, który powstał po rozpoczęciu współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z Policją holenderską w 1996 roku.

Staramy się o przyznanie certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo.
Projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką i Komendę Miejską Policji w Krakowie.
Obecnie projekt realizowany jest w placówkach oświatowych i nosi nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach.

Certyfikat ma charakter honorowy.
Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.
W szkole zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Diagnozie poddano dwa obszary realizacji: przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne, które znajdują się w szkole lub w jej najbliższym otoczeniu. Analiza ta jest bardzo ważna i ma istotny wpływ na opracowanie wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczy priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Odbyło się również spotkanie partnerów projektu, które miało na celu wypracowanie kompleksowego systemu działań, których celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych, np. przemocy w szkole.
Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – www.malopolska.policja.gov.pl

2018-07-05 godz. 08:00
KONKURS "OZDOBA WIELKANOCNA"
miniatura

W dniu 11 kwietnia miało miejsce w naszej szkole wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "OZDOBA WIELKANOCNA”.
Przy wyborze prac brana była pod uwagę przede wszystkim samodzielność wykonania, staranność oraz zamysł artystyczny.Laureatami konkursu zostali:
I miejsce Katarzyna Kubik z klasy III
I miejsce Ignacy Gajda z klasy III
II miejsce Maja Mierzwa z klasy I
II miejsce Jakub Kubik z klasy I
III miejsce Julia Dziura z klasy III
III miejsce Naleźnik Sebastian z klasy II
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

2018-07-04 godz. 08:00
DZIEŃ ZDROWIA W KOŚCIELCU
miniatura

W dniu 05 kwietnia uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Kościelcu w ramach „Dnia Zdrowia”. W turnieju brało udział sześć szkół podstawowych ze szkół gminy Proszowice. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą z zakresu zdrowego odżywiania i trybu życia, ale również sprawnością fizyczną i plastyczną.

Pierwsza konkurencja skupiła się na teście z wiedzy, w której wzięli udział uczniowie klas VII. Drugą konkurencją był tor przeszkód – tutaj popisali się uczniowie klas IV. Trzecia konkurencja przysporzyła najwięcej radości – były to kalambury, w których powalczyli uczniowie klas VI. W między czasie uczniowie klas V przygotowywali plakat na temat zdrowia.

Konkurs wygrali uczniowie Szkoły Podstawowej z Kościelca. Gospodarzom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za „zdrowe” emocje, które towarzyszyły wszystkim podczas wspólnej zabawy.

2018-07-04 godz. 08:00
WARSZTATY WIELKANOCNE
miniatura

*

2018-07-03 godz. 08:00
1% DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
miniatura

Aby wesprzeć działalność Szkoły wystarczy na zeznaniu podatkowym przekazać 1 % podatku na: Stowarzyszenie Pomocy Szkole MAŁOPOLSKA KRS 0000052078 wpisując jako cel szczegółowy: Dla Szkoły Podstawowej w ZS w Żębocinie

2018-07-02 godz. 08:00
REKRUTACJA DO KLASY I I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
miniatura

Dyrektor Zespołu Szkół w Żębocinie uprzejmie informuje, że rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do klasy I Szkoły Podstawowej i do Oddziału Przedszkolnego trwa od 01 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. w godzinach od 10 00 do 14 00.

2018-07-01 godz. 08:00
1% dla Szkoły Podstawowej
miniatura

Przekażmy 1% podatku dla Szkoły Podstawowej w Żębocinie na dofinansowanie wyposażenia placu zabaw.

2018-04-12 godz. 08:00
CYBERPRZEMOC
miniatura

W ramach współpracy z partnerem ZPB z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Proszowic, realizując projekt ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” dla uczniów naszej szkoły, zorganizowano dwa przedstawienia teatralno-profilaktyczne w dniu 12.04.2018 r.

Dla najmłodszych uczniów klas 0-III przedstawienie pt. ,,Poskromienie nieznośnego smoka”. Spektakl ten ukazywał jak rozwiązywać konflikty, jak prawidłowo funkcjonować w grupie, jak radzić sobie ze swoimi uczuciami.

Dla uczniów starszych klas przedstawienie pt. ,,Wyjść poza schemat”. Program podejmował problematykę eliminowania nacechowanych agresją relacji wewnątrz grupy rówieśniczej.

Celem spektaklu było uświadomienie destrukcyjnego wpływu podobnych zachowań na psychikę w procesie dojrzewania młodego zachowania.

Aktorzy przedstawili obraz ceberprzemocy oraz pokazali, jak to wygląda z perspektywy osoby prześladowanej, która zostaje zastraszana poprzez obraźliwe sms-y, e-maile, publikowanie ośmieszających informacji i zdjęć, jak również z perspektywy samego prześladowcy.

Po zakończeniu inscenizacji aktorzy przeprowadzili prelekcję dotyczącą cyberprzmocy. Uświadomili, w jaki sposób cyberagresja wpływa na psychikę młodego człowieka.

Kontynuacją przedstawienia będą lekcje z wychowania na temat cyberprzemocy. W salach numer 1 i 3 znajdują się gazetki dotyczące tego zjawiska. Zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z nimi.

2018-03-13 godz. 12:30
KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ „WIOSENNE NUTY” – Co w trawie piszczy?
miniatura

Szkoła Muzyczna I stopnia w Żębocinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Piosenki Dziecięcej „Wiosenne nuty”-Co w trawie piszczy? w dniu 13.03.2018 r. o godzinie 12:30. Poniżej zamieszczamy regulamin oraz kartę zgłoszenia.

§1 ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Muzyczna I st. w Żębocinie
2. Termin i miejsce realizacji: 13.03.2018 r., Szkoła Muzyczna I st. w Żębocinie, Żębocin 65, 32-100 Proszowice, godz. 12:30.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny rozpoczęcia konkursu.
3. Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko uczestnika, wiek, tytuł utworu, rodzaj akompaniamentu, dane opiekuna oraz reprezentowaną placówkę należy przesyłać mailowo na adres: muzyczna_zebocin@op.pl lub pocztą z dopiskiem „Wiosenne nuty” do 08.03.2018 r.
4. Wszelkich informacji nt. konkursu udziela sekretariat szkoły tel. 12 386 45 42 w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 7:30 do 14:00 oraz wtorki i czwartki w godzina 10:00-18:00.
5. Informacje dotyczące harmonogramu przesłuchań konkursowych zostaną umieszczone na stronie www.zs-zebocin.pdg.pl w zakładce Szkoła Muzyczna – aktualności do dnia 09.03.2018 r.
§2 CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest:
1. Wspieranie osób uzdolnionych wokalnie,
2. Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci,
3. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród dzieci i młodzieży,
4. Promocja twórczości dziecięcej,
5. Promocja młodych wykonawców biorących udział w Konkursie,
6. Wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,
7. Rozwijanie talentów estradowych,
8. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych: I: 5-6 lat , II: 7-8 lat, III: 9-11 lat.
2. Uczestnicy mogą występować solo i w duecie.
3. W przypadku, gdy w duecie biorą udział uczestnicy z dwóch kategorii wiekowych, duet zaliczany jest do wyższej kategorii wiekowej.
4. Konkurs ma zasięg powiatowy, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny.
6. Wpisowe za konkurs wynosi 10,00 zł za jednego uczestnika – płatne w sekretariacie szkoły w dniu konkursu.
7. Zasady konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu dostępnym w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.zs-zebocin.pdg.pl/ w zakładce Szkoła muzyczna Aktualności.
8. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie konkursu.
§4 ZASADY UCZESTNICTWA
1. Solista lub duet wykonuje jeden utwór wokalny. W tym roku nasz konkurs ma podtytuł „Co w trawie piszczy?”, wobec czego piosenka powinna nawiązywać do tematu zwierząt.
2. Wykonawcy występują przy akompaniamencie „na żywo” lub nagranym na nośniku.
3. Niedopuszczalny jest występ a cappella.
4. Łączny czas wykonania nie może przekraczać 5 minut.
§5 OCENA
Komisja Artystyczna (Jury) powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni laureatów w poszczególnych reprezentacjach, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości
wykonawczych uczestnika,
b) umiejętności wokalne,
c) wartości wychowawcze,
d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu
piosenki.
§6 NAGRODY
1. Ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem dyplomów i nagród dla laureatów i dyplomów dla wszystkich uczestników odbędzie się po posiedzeniu Jury w dniu konkursu, tj. 13.03.2018 r.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO
KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ „WIOSENNE NUTY”
1.Dane uczestnika:
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………
Data urodzenia:………………………………………………………………………………
Kategoria wiekowa…………………………………………………………………………..
Reprezentowana placówka…………………………………………………………………
1a.Dane uczestnika (w przypadku duetu):
Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………
Data urodzenia:………………………………………………………………………………
Kategoria wiekowa…………………………………………………………………………..
Reprezentowana placówka…………………………………………………………………

2.Dane rodzica/opiekuna:
Imię i nazwisko:…………………………… …………………………………………………
Telefon kontaktowy:……………………………………………………………..................
3. Informacje o wykonywanym utworze:
Tytuł:…………………………………………………………………………………………...
Autor słów/ muzyki……………………………………………………………………………
Czas trwania…………………………………………………………………………………..
Akompaniament………………………………………………………………………………
4. Dodatkowe uwagi:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
OŚWIADCZENIE:
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu Piosenki Dziecięcej „Wiosenne Nuty” i akceptuję jego treść.
2. Wyrażam zgodę na publikację zawartych w formularzu zgłoszeniowym danych
osobowych oraz wizerunku do celów związanych z przebiegiem i promocją konkursu.
3. Oświadczam, iż zawarte w formularzu zgłoszeniowym dane są prawdziwe.
……………………………………
( miejscowość, data )
…………………………………... ……………………………………
( podpis uczestnika) ( podpis rodzica/opiekuna)


2018-03-13 godz. 08:00
NAGRODY, DYPLOMY, GRATULACJE!
miniatura

W dniu 13 marca 2018 r. odbyło się w naszej Szkole uroczyste wręczenie nagród, dyplomów oraz gratulacji w związku z konkursami, w których brali udział nasi uczniowie.

1) Konkurs plastyczny „MIESZKAŃCY NASZYCH ŁĄK – UWZGLĘDNIENIEM WIERZBY GŁOWIASTEJ”
Wyróżnienia: Patryk Naleźnik oraz Michał Walczyk

2) Konkurs recytatorski „OCZAROWANI BAJKĄ”
III miejsce: Natalia Gajda (etap gminny)
II miejsce: Natalia Gajda (etap powiatowy)
Wyróżnienie: Gabriela Mrukot (etap gminny)

3) Konkurs geograficzny „GEO-PLANETA”
Bardzo dobry wynik: Oliwia Sowa
Bardzo dobry wynik: Norbert Czerw
Bardzo dobry wynik: Gabriela Mrukot

4) Konkurs plastyczno-literacki „Laurka dla Wisły”
Nikola Małysa

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

2018-03-06 godz. 09:00
KONKURS RECYTATORKI "OCZAROWANI BAJKĄ"
miniatura

W dniu 06 marca 2018 r. w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach odbył się konkurs recytatorki „Oczarowani bajką”. Jak co roku, naszą szkołę reprezentowały Natalia Gajda z klasy III oraz Gabriela Mrukot z klasy VI. Serdecznie gratulujemy naszym koleżankom, bowiem Natalka zajęła miejsce III a Gabrysia – wyróżnienie.
Do konkursu zgłosiło się 21 uczestników w kategorii klas I-III szkół podstawowych oraz 22 uczestników w kategorii klas IV-VII.
W skład jury zasiedli: pani Alicja Będkowska-Chuchmacz, pani Marta Łakoma oraz Dariusz Cywka - aktor, konferansjer, reżyser, szef artystyczny Teatru Otwartego T.O. w Krakowie.

Laureaci miejsc I-III zakwalifikowali się do Finału Powiatowego konkursu, który odbędzie się 9 marca 2018 r. Mocno trzymamy kciuki za Natalkę!

Zapraszamy na fotorelację z konkursu z dnia 06 marca 2018 r.

2018-01-31 godz. 08:00
Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy!
miniatura


W ramach współpracy z partnerami z PB, projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”, pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówki Terenowej w Proszowicach przeprowadzili szkolenie w szkole pt. „Bezpiecznie na wsi mamy upadkom zapobiegamy”.
Spotkanie miało na celu promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe książeczki „Jestem bezpieczny na wsi”, „Bezpieczeństwo, czyli jak uniknąć wypadków na wsi”.
Dziękujemy za owocne spotkanie oraz współpracę.

2018-01-19 godz. 08:00
Szkolenie - Pierwsza Pomoc
miniatura

W ramach współpracy z partnerami w Zintegrowanym Planie Bezpieczeństwa, realizując projekt ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w naszej szkole w dniu 19.01.2018 r. zawitali mundurowi goście, a mianowicie druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Żębocina oraz Państwowej Straży Pożarnej z Proszowic.

Podczas spotkania omawiano następujące zagadnienia: numery alarmowe służb ratunkowych, kwalifikacja danego zdarzenia do odpowiedniej służby ratunkowej, prawidłowe wezwanie służb ratunkowych, udzielenie pierwszej pomocy w różnych przypadkach. Rozpoznanie sytuacji zagrożenia życia oraz przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej; zagrożenia związane z pożarami w budynkach mieszkalnych oraz zachowanie się podczas pożaru.

Zajęcia prowadzone były w bardzo atrakcyjnej formie, oprócz pogadanki instruktażowej odbyły się praktyczne ćwiczenia z użyciem sprzętu znajdującego się na wyposażeniu OSP. W roli wykładowców wystąpili druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z Żębocina oraz Państwowej Straży Pożarnej z Proszowic.

Uczniowie naszej szkoli otrzymali odblaskowe kamizelki oraz przydatne plakaty.

2018-01-11 godz. 12:00
WIZYTA W PRZYTULISKU W ŁĘTKOWICACH
miniatura

W dniu 11 stycznia 2018 r. wraz z panią Ewą Szczygieł i przedstawicielkami Samorządu Szkolnego udaliśmy się do Przytuliska w Łętkowicach. Celem naszej wizyty było przekazanie uzbieranych podczas kiermaszu szkolnego pieniędzy w kwocie 190,00 zł oraz karmy, koców, ręczników.

Przytulisko w Łętkowicach powstało kilkanaście lat temu, by ratować stare, schorowane konie. Od roku 2012 roku gospodarstwo stało się również domem dla bezdomnych psów.
Wszystkie zwierzęta, które ty trafiają są bezpieczne i zadbane. W każdym wydzielonym miejscu jest bardzo czysto, każdy piesek ma swoją miskę i miejsce do spania. W Przytulisku w Łętkowicach zawsze potrzebna jest karma, budy, materiały takie jak deski. styropian czy blacha by można było czynić bieżące naprawy. Zachęcamy do pomocy!

2018-01-01 godz. 08:00
Konkurs NAJPIĘKNIEJSZA BOMBKA CHOINKOWA
miniatura


Z radością informujemy, iż w konkursie zorganizowanym przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach równorzędnymi laureatami dwóch III miejsc zostali uczniowie klasy III - Julia Dziura oraz Sebastian Małysa. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Galerię prac oraz protokół z rozdania nagród można zobaczyć pod adresem: https://www.facebook.com/CentrumKulturyIWypoczynkuWProszowicach/posts/1751174634901924

2018-01-01 godz. 08:00
1% dla Szkoły Podstawowej
miniatura

Aby wesprzeć działalność Szkoły wystarczy na zeznaniu podatkowym przekazać 1 % podatku na: Stowarzyszenie Pomocy Szkole MAŁOPOLSKA KRS 0000052078 wpisując jako cel szczegółowy: Dla Szkoły Podstawowej w ZS w Żębocinie

Copyright© Żębocin 2013
wersja 1.0 Beta