Liczba odwiedzin: 254212Środa, 2022-06-29

O szkole


Foto

Szkoła Podstawowa im. Armii "Kraków" w Żębocinie jest publiczną szkołą podstawową z oddziałem przedszkolnym.
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

Szkoła kształci i wychowuje uczniów. Zapewnia wykształcenie, stanowiące podbudowę do dalszej edukacji na szczeblu gimnazjum.
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Proszowice, a nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015.

Copyright© Żębocin 2013
wersja 1.0 Beta