Liczba odwiedzin: 226882Środa, 2021-10-20

Dla kandydatów


INFORMACJE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH
SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ

 • Szkoła Muzyczna I stopnia w Żębocinie prowadzi nabór do klas:
  Fortepianu, skrzypiec, gitary, akordeonu, perkusji, fletu poprzecznego, saksofonu, trąbki
 • Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który ukończył 5 lat i nie przekroczył 16 roku życia.
 • Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach:
  • 6 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat
  • 4 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć podanie oraz wypełnić dane kandydata w protokole badania przydatności w terminie od 1 marca do 14 maja (druki w sekretariacie szkoły) i na stronie internetowej - zakładka "dla kandydatow".
 • Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, polegającego na sprawdzeniu: słuchu wysokościowego i harmonicznego, poprawności intonacji, pamięci muzycznej, poczucia rytmu i tempa, sprawności manualnej.

Formuła przesłuchania przewiduje prezentację piosenki a cappella, w związku z tym wszyscy kandydaci proszeni są o przygotowanie piosenki, którą zaprezentują.

 • kandydaci ubiegający się o przyjęcie na instrumenty dęte zobowiązani są przedstawić opinię lekarza o braku przeciwwskazań do gry na instrumentach dętych.
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole – w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat.
 • kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły ogólnokształcącej - w przypadku kandydata, który uczęszcza już do szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Badanie przydatności kandydatów odbędzie się pomiędzy 15 maja do 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

Formularze do pobrania:

Copyright© Żębocin 2013
wersja 1.0 Beta